اعضای هیأت مدیره

علی قلی پور

رئیس هیات مدیره


سوابق تحصیلی:

كارشناسي مديريت صنعتي

كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، گرايش مالي

سوابق شغلي:

شركت كارگزاري بورس بانك ملي ايران،کارشناس و معامله گر

شركت كارگزاري آريا بورس عضو هيئت مديره

مديريت سرمایه گذاری و امور سهام بانک سينا، مشاور سرمايه گذاري

شرکت سرمايه گذاري فجر آتيه شمس،مشاور سرمايه گذاري

شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا،رئيس اداره سرمايه گذاري

شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه،عضو هیئت مدیره

شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش،عضو هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری نیرو،معاون اقتصادی و سرمایه گذاری

شرکت توسعه سرمایه گذاری کاسپین، مدیرعامل و عضو هیات مدیره

حمید سوری

نائب رییس هیأت مدیره


سوابق تحصیلی:

کارشناسی حسابداری

سوابق شغلي:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر، حسابرس

شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین، سرپرست حسابداری

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا, کارشناس مالی

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه, معاون مالی و عضو هیأت مدیره

شرکت کارگزاری سپهر باستان, عضو هیأت مدیره

شرکت بازرگانی صبا بیمه ایرانیان, رییس هیأت مدیره

شرکت توسعه سرمایه گذاری کاسپین،نایب رییس هیات مدیره

یعقوب محمودی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره


سوابق تحصیلی:

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی

دکتری مدیریت مالی

سوابق شغلي:

شرکت کارگزاری کیمیا سهم، کارشناس ومعامله گر

شرکت سرمایه گذاری بوعلی، کارشناس سرمایه گذاری

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا، رئیس اداره معاملات

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، قائم مقام مدیرعامل و معاون اقتصادی

شرکت ساربان سرمایه ایرانیان، عضو هیات مدیره

شرکت توسعه سرمایه رسا، عضو هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار، عضو هیات مدیره

شرکت توسعه سرمایه رادین، مدیرعامل و عضو هیات مدیره