آوای تاراز زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری آوای تاراز زاگرس نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می‌باشد. اساسنامه و امیدنامه این صندوق به تصویب مجمع صندوق رسیده و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد.

این امیدنامه بخش جدايي‌ناپذير اساسنامه صندوق محسوب شده و کلیه واژه‌ها و اصطلاحاتی که در ماده (1) اساسنامه این صندوق تعریف شده است در این امیدنامه نیز به همان معانی به کار می‌رود. سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در این صندوق باید علاوه بر مفاد اميدنامه و اساسنامه صندوق، گزارش‌های دوره‌ای آن را نیز مطالعه نماید. بعضي از مطالب مهم اساسنامه در اميدنامه تكرار شده ‌است و در صورت برداشت‌هاي متفاوت از آن دو، همواره مفاد اساسنامه حاكم خواهد بود.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری است که خصوصیات اصلی آن در اساسنامه صندوق و جزئیات آن در این امیدنامه (بندهای 2-2 و 2-3) ذکر شده است.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شود كه تفاوت آن‌ها در اساسنامه و خلاصه‌اي از آن در بخش 4 اين اميدنامه آمده است. علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری مي‌نمایند. خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری پس از دوره پذیره‌نویسی اولیه، در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و  به واسطۀ کارگزاران دارای مجوز انجام می‌شود.  بازارگردان صندوق، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، به نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. به درخواست بازارگردان، واحدهای سرمایه‌گذاری جدید به نام وی صادر می‌شود. بازارگردان می‌تواند درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در مالکیت وی می‌باشد را ارائه دهد. جزئیات مربوط به این امر در رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.  

سرمایه­گذاری در این صندوق، بدون ریسک نیست. انواع ریسک‌های فراروی سرمایه‌گذاری در این صندوق در بخش 3 این امیدنامه توضیح داده شده‌اند.

صندوق سهامی آوای تاراز زاگرس در تاریخ 1400/10/11به شماره ثبت 52870نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

about-1

مدیر صندوق: سبدگردان زاگرس

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است