صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

baza-ghardanni

مدیر صندوق: سبدگردان زاگرس

سبدگردان زاگرس با تکیه بر تیم راهبری و تحلیلگران خود سعی دارد تا حداکثر بازدهی را با توجه به اهداف صندوق و محدودیت های آن کسب نماید.

مزایا و ویژگی های صندوق

عدم نیاز به سرمایه گذاری مجدد سودهای دوره ای

عدم وجود نرخ شکست یا جریمه بستن پیش از موعد سپرده

حداقل سازی ریسک با استفاده از استراتژی متنوع سازی

نقدشوندگی بالا

امکان معامله در بورس بدون مراجعه حضوری

دارای بازارگردان

معافیت از مالیات

بازدهی بالاتر از سپرده بانکی به صورت روز شمار

ساختار شفاف تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

قابل معامله در بورس اوراق بهادار

مدیریت حرفه ای منابع با بهره گیری از نیروهای متخصص و با تجربه

مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس