معرفی شرکت سبد گردان زاگرس

شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص) با مشارکت  جمعی از افراد خبره و قدیمی بازار سرمایه کشور در تاریخ 1399/02/27با شماره ثبت 558154 و شناسه ملی 14009145016در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران، با سرمایه اسمی چهل میلیارد ریال ثبت شده و در تاریخ 1399/04/25 مجوز فعالیت خود را به شماره 122/67647 از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت نموده است، شایان ذکر است سرمایه شرکت در طی 3 مرحله از مبلغ چهل میلیارد ریال به یکصد و بیست و پنج میلیارد ریال طی سال 1400 افزایش یافته است .

موضوع اصلی فعالیت سبد گردان زاگرس

تصميم به خريد، فروش يا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمايه گذار معين در قالب قراردادی مشخص به منظور كسب انتفاع برای سرمايه گذار

پذيرش سمت در صندوق های سرمايه گذاری

سایر فعالیت های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت های سبدگردان

تیم حرفه ای ما

شرکت سبدگردان زاگرس در حوزه سبدگردانی اختصاصی با بهره مندی از تیم حرفه ای و متخصص و براساس مطالعه و  بررسی ویژگی های سرمایه گذاران از جمله ریسک پذیری، افق زمانی سرمایه گذاری و میزان سرمایه، بهترین سبد سهام را برای ایشان تعریف نموده و با مدیریت و نظارت مستمر بالاترین سودآوری را نصیب مشتریان خود می نماید.سبدگردان زاگرس با تعریف سیستم های گزارش دهی مناسب امکان نظارت مستمر بر سبد سرمایه گذاری را برای سرمایه گذار فراهم آورده است.