مزایای سبدگردانی در زاگرس:

1.رعایت تناسب ریسک و بازده سرمایه‌گذاری با استفاده از مدل‌های بهینه‌سازی سبد سهام

2.بهره‌گیری از دانش و تجربه نیروی انسانی متخصص و باسابقه در امر سرمایه‌گذاری

3.مدیریت سبد هر سرمایه‌گذار متناسب با درجه ریسک‌پذیری وی

4.اطمینان از عدم سوء‌مدیریت و سوءاستفاده از وجوه، به‌واسطه تعدد ارکان و نهادهای نظارتی

5.شفافیت بالای اطلاعاتی و گزارشگری

6.مدیریت وجوه نقد راکد با حفظ درجه نقد شوندگی سبد، متناسب با نیاز شرکت‌ها و افراد

7.پرهیز از رفتارهای هیجانی با مدیریت عقلایی سبد

8.نظارت دقیق حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار بر سبدگردان

9.نگهداری حساب هر سبد به‌صورت جداگانه در نرم‌افزار سبدگردانی و امکان دریافت گزارش‌های متناوب از عملکرد سبد سهام توسط سرمایه‌گذار