شرکت سبدگردان زاگرس

بررسی میزان افزایش سرمایه شرکت قند اصفهان (قصفها)

احتمال افزایش سرمایه قصفها (شرکت قند اصفهان) از  ۱۵,۳۰۱ درصد تا ۲۵,۵۶۹ درصد

افزایش سرمایه قصفها از محل تجدید ارزیابی

گزارش توجیهی منتشر شده در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ هیئت مدیره شرکت قند اصفهان (سهامی عام)، در خصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ ۱۹۵٬۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰٬۵۵۷٬۹۷۹ میلیون ریال (افزایش سرمایه به مبلغ ۵,۳۱۴ درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین‌های شرکت، به منظور بهره‌مندی از مقررات ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ سازمان امور مالیاتی، توسط شرکت تهیه شده است.

زمین شرکت قند اصفهان، واقع در خیابان جی، که به موجب سند رسمی به شماره دفترچه مالکیت ۵۲۷۶۲۸، شماره ثبت ۹۳۷۵ دفتر پنجم خروجی صفحه ۵۸۱ ذیل شماره ۹۳۷۵ در تاریخ ۱۳۳۸/۰۹/۱۶ به نام شرکت سهامی قند اصفهان سند صادر شده است، که موضوع آن شش دانگ یک قطعه زمین (واقع در سمت جنوب غربی قریه خاتون آباد) محل کارخانه قند اصفهان به شماره نه هزار و سیصد و سی و چهار (یک) مجزی شده از پلاک‌های ۹۳۳۴ و ۹۳۳۵ واقع در بخش ثبتی اصفهان، که مورد ثبت به موجب اسناد انتقال ۱۸۵۸۸ و ۱۸۹۳۲ دفترخانه ۲۹ اصفهان به شرکت قند اصفهان انتقال قطعی یافته است.

در این رابطه بیشتر بخوانید

سند این زمین فاقد مساحت، لکن دارای طول ابعاد است. مساحت شش‌دانگ پلاک مذکور ۱٬۰۱۷٬۳۳۶ متر مربع است که مقدار ۹۸٬۹۰۷ متر مربع آن در طرح رینگ چهارم شهرداری اصفهان (کنار گذر شرق اصفهان) قرار گرفته است، لذا مساحت باقی مانده ۹۱۸٬۴۲۸ متر مربع است. زمین انتقال یافته به شهرداری اصفهان در قبال دریافت دو قطعه زمین واقع در خیابان‌های شیخ مفید و ارغوانیه به مساحت ۱۰۷۴ و ۱۷۰۰ متر مربع واگذار شده است که سند مالکیت یکی از املاک در ارغوانیه به نام شرکت انتقال نیافته است. تجدید ارزیابی همین زمین‌ها نیز به عنوان یکی دیگر از پتانسیل‌های شرکت بوده است که در این بررسی آورده نشده است.

با بررسی گزارش حسابرسی شده افزایش سرمایه شرکت که مورخ ۱۲ بهمن سال ۱۳۹۹ منتشر گردیده است ارزیابی ملک مورد نظر از دید کارشناس اینگونه بوده است که بهای هر مترمربع زمین مذکور بدون در نظر گرفتن تاسیسات و مستحدثات و منابع آبی، ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و بهای کل ملک مورد نظر به مساحت ۹۱۸٬۴۲۸ مترمربع مبلغ ۹٬۱۸۴٬۲۸۶٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال برآورد و اعلام گردیده است. که به دلیل ناقص بودن مدارک و مستندات زمین‌های مزبور روند افزایش سرمایه متوقف شده است. شنیده‌های بازار حاکی از آن است که مراحل دریافت سندهای تک برگ برای زمین‌های شرکت مراحل پایانی خود را طی می‌کند از اینرو به بررسی پتانسیل‌های میزان افزایش سرمایه شرکت از این محل پرداخته شده است. با بررسی‌های میدانی که توسط کارشناسان سبدگردان زاگرس صورت گرفته است زمین‌های با کاربری صنعتی در حال حاضر از ۳۰ تا ۵۰ میلیون ریال به ازای هر متر مربع و زمین‌های زراعی نیز از ۱۵ تا ۲۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع قیمت‌گذاری می‌شوند از این رو ارزش زمین‌های شرکت بدون در نظر گرفتن ساختمان‌ها و تاسیسات طی دو سناریو با در نظر گرفتن حد پایین و حد بالای نرخ‌های اعلامی محاسبه شده است. مفروضات سناریوها به شرح زیر است:

 سناریو ۱: در این سناریو زمین‌ها با کاربری صنعتی را ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و نیز زمین زراعی را ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر متر مربع در نظر گرفته شده است.

سناریو ۲: در این سناریو زمین‌ها با کاربری صنعتی را ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و نیز زمین زراعی را ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر متر مربع در نظر گرفته شده است.

افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی زمین‌ها که شامل زمین محل استقرار کارخانه و سایر زمین‌ها است در دو سناریو با مفروضات گفته شده به شرح زیر است:

سناریو ۱

تاریخ کارشناسی: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
ردیفنوع استفادهمحل زمینمتراژ-مترمربعنرخ زمین-ریالبهای تمام شدهبهای کارشناسیمازاد بهای کارشناسی به بهای تمام شدهبهای تمام شدهنرخ زمین-ریالبهای به روز شدهمازاد بهای به روز شده به بهای تمام شده
زمین‌‌های دارای سند مالکیت دفترچه‌ای و تک برگی:
۱صنعتیاصفهان۹۱۸٬۴۲۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲٬۷۰۸۹٬۱۸۴٬۲۸۷۹٬۱۷۱٬۵۷۹۱۲,۷۰۸ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۵۵۲,۸۷۰ ۲۷,۵۴۰,۱۶۲ 
۲زراعیاصفهان۱۲۳٬۳۶۳۷,۲۰۶,۹۷۵ ۱۹۲۸۸۹٬۰۷۴۸۸۸٬۸۸۲                192 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۴۴۵ ۱,۸۵۰,۲۵۳ 
۳انبارکوهپایه۶۰۷۵,۰۰۶,۵۹۰ ۱۳٬۰۳۹۳٬۰۳۸۱ ۱۰,۴۲۰,۳۰۱ ۶,۳۲۵ ۶,۳۲۴ 
جمع۱٬۰۴۲٬۳۹۹ ۱۲٬۹۰۱۹,۶۵۴,۱۷۲ ۱۰٬۰۶۳٬۴۹۹۱۲,۹۰۱  ۲۹,۴۰۹,۶۴۰ ۲۹,۳۹۶,۷۳۹
زمین‌‌های فاقد سند مالکیت دفترچه‌ای و تک برگی:
۴زراعیاصفهان۶۵٬۴۶۵۳,۸۰۰,۰۳۱ ۳۹۲۴۸٬۷۶۹۲۴۸٬۷۳۰۳۹ ۶,۵۹۰,۸۹۳ ۵۱۷,۷۶۷ ۵۱۷,۷۲۸ 
۵انبارکوهپایه۲٬۸۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱٬۲۵۲۱۱٬۲۵۱۱ ۶,۹۳۷,۷۲۶ ۲۳,۴۱۹ ۲۳,۴۱۸ 
۶انباراصفهان۷۹۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹٬۵۰۰۳۹٬۴۹۹۱ ۸۶,۷۲۱,۵۷۸ ۸۲,۲۱۲ ۸۲,۲۱۱
جمع۶۹٬۰۶۸ ۴۱۴,۳۳۶,۶۱۰ ۲۹۹٬۴۸۰۴۱  ۵۱۹,۴۹۹ ۵۱۹,۴۵۸
جمع کل۱٬۱۱۱٬۴۶۷ ۱۲٬۹۴۲۱۰٬۳۷۵٬۹۲۱۱۰٬۳۶۲٬۹۷۹۱۲,۹۴۲  ۳۰,۰۳۳,۰۳۸ ۳۰,۰۲۰,۰۹۶ 

سناریو ۲

تاریخ کارشناسی: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
ردیفنوع استفادهمحل زمینمتراژ-مترمربعنرخ زمین-ریالبهای تمام شدهبهای کارشناسیمازاد بهای کارشناسی به بهای تمام شدهبهای تمام شدهنرخ زمین-ریالبهای به روز شدهمازاد بهای به روز شده به بهای تمام شده
زمین‌‌های دارای سند مالکیت دفترچه‌ای و تک برگی:
۱صنعتیاصفهان۹۱۸٬۴۲۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲٬۷۰۸۹٬۱۸۴٬۲۸۷۹٬۱۷۱٬۵۷۹۱۲,۷۰۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۹۲۱,۴۵۰ ۴۵,۹۰۸,۷۴۲ 
۲زراعیاصفهان۱۲۳٬۳۶۳۷,۲۰۶,۹۷۵ ۱۹۲۸۸۹٬۰۷۴۸۸۸٬۸۸۲۱۹۲ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۸۴,۰۷۵ ۳,۰۸۳,۸۸۳ 
۳انبارکوهپایه۶۰۷۵,۰۰۶,۵۹۰ ۱۳٬۰۳۹۳٬۰۳۸۱ ۱۷,۳۶۷,۱۶۹ ۱۰,۵۴۲ ۱۰,۵۴۱ 
جمع۱٬۰۴۲٬۳۹۹ ۱۲٬۹۰۱۹,۶۵۴,۱۷۲ ۱۰٬۰۶۳٬۴۹۹۱۲,۹۰۱  ۴۹,۰۱۶,۰۶۷       49,003,166
زمین‌‌های فاقد سند مالکیت دفترچه‌ای و تک برگی:
۴زراعیاصفهان۶۵٬۴۶۵۳,۸۰۰,۰۳۱ ۳۹۲۴۸٬۷۶۹۲۴۸٬۷۳۰۳۹ ۱۳,۱۸۱,۷۸۲ ۸۶۲,۹۴۵ ۸۶۲,۹۰۶ 
۵انبارکوهپایه۲٬۸۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱٬۲۵۲۱۱٬۲۵۱۱ ۱۳,۸۷۵,۴۴۸ ۳۹,۰۳۲ ۳۹,۰۳۱ 
۶انباراصفهان۷۹۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹٬۵۰۰۳۹٬۴۹۹۱ ۱۷۳,۴۴۳,۰۹۹ ۱۳۷,۰۲۰ ۱۳۷,۰۱۹ 
جمع۶۹٬۰۶۸ ۴۱۴,۳۳۶,۶۱۰ ۲۹۹٬۴۸۰۴۱  ۱,۰۳۸,۹۹۷ ۱,۰۳۸,۹۵۶ 
جمع کل۱٬۱۱۱٬۴۶۷ ۱۲٬۹۴۲۱۰٬۳۷۵٬۹۲۱۱۰٬۳۶۲٬۹۷۹۱۲,۹۴۲  ۵۰,۰۵۵,۰۶۴ ۵۰,۰۴۲,۱۲۲ 

نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه سرمایه شرکت قند اصفهان از سال ۱۳۹۲ افزایش نداشته و با عنایت به ارزش زمین‌های شرکت، و اذعان خود شرکت در گزارش توجیهی مورخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ که مبلغ آن را ۱۰٬۳۷۵٬۹۲۱ میلیون ریال ذکر کرده است، لذا ارزش روز زمین‌های شرکت، حتی با در نظر گرفتن ۱۰ میلیون ریال به ازای هر مترمربع، بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود، در حالیکه سرمایه شرکت فقط ۱۹۵ میلیارد ریال است، از اینرو طبق دو سناریوی پرداخته شده در این گزارش، درصد افزایش سرمایه قصفها از محل مازاد تجدید ارزیابی برای این شرکت می‌تواند برای حد پایین ۱۵٫۳ هزار درصد و برای حد بالای ۲۵٫۵ هزار درصد باشد. لازم به ذکر است در این قسمت به بررسی دارایی‌های شرکت فقط در قسمت زمین پرداخته شده است و تجدید ارزیابی از محل ساختمان‌ها و تاسیسات از دیگر پتانسیل‌های شرکت است.

بیانیه سلب مسئولیت

در این گزارش، اصل بی‌طرفی و استقلال رعایت شده است با اینحال، این گزارش به تنهایی برای انجام سرمایه‌گذاری کافی نیست و به هیچ وجه نباید به عنوان ارائه راه حل سرمایه‌گذاری، پیشنهاد معامله، ایجاب برای خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد. تصمیم در مورد انجام سرمایه‌گذاری نیازمند دریافت مشاوره اختصاصی پیش از سرمایه‌گذاری است.
محتوای این گزارش ممکن است در آینده تغییر کند و سبدگردان زاگرس مسئولیتی بابت ارائه‌ی به‌روزرسانی این اطلاعات به دریافت‌کنندگان گزارش نمی‌پذیرد.

به روز بمانید!

به منظور اطلاع از به‌روزرسانی‌ تحلیل‌ها و اخبار مهم مربوط به نمادهای تحلیل شده در کانال تلگرامی سبدگردان زاگرس عضو شوید.

این مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اگر پاسخی اضافه شد، شما را از طریق ایمیل مطلع کنیم؟