شرکت سبدگردان زاگرس

تحلیل بنیادی شرکت آهن و فولاد ارفع (نماد ارفع)

تحلیل بنیادی ارفع – معرفی شرکت

شرکت آهن و فولاد ارفع در سال ۱۳۸۳ به صورت سهامی خاص تاسیس شد و متعاقبا از سال ۱۳۹۱ واحد احیاء مستقیم (آهن اسفنجی) و از سال ۱۳۹۲ واحد فولادسازی آن به بهره برداری رسید. شرکت در سال ۱۳۹۲ به سهامی عام تبدیل و در همان سال در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. محل فعالیت اصلی آن در استان یزد، شهر اردکان و دفتر مرکزی آن در تهران واقع شده است.

تحلیل بنیادی ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱سهامداران آن به ترتیب ۴۴درصد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، ۲۰درصد شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، ۱۷ درصد شرکت کارخانجات نورد لوله یاران، ۵ درصد شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و مابقی متعلق به سایر سهامداران می‌باشد.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نام سهامدارنتعداد سهامدرصد
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو۵,۲۹۲,۲۵۹,۶۵۲۴۴.۱۰%
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات۲,۴۳۶,۴۲۰,۶۵۴۲۰.۳۰%
شرکت کارخانجات نورد لوله یاران۲,۰۹۲,۲۲۳,۹۲۶۱۷.۴۴%
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران۵۶۶,۵۳۹,۲۶۷۴.۷۲%
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور۹۲,۵۵۱,۱۱۷۰.۷۷%
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر۹۰,۳۱۰,۲۲۵۰.۷۵%
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید۸۳,۳۵۱,۸۴۵۰.۶۹%
شرکت تجلی توسعه معادن فلزات۵۶,۴۰۶,۹۲۲۰.۴۷%
صندوق س.ا.ب توسعه معادن فلزات آرم B.F.M۵۰,۵۹۸,۱۸۱۰.۴۲%
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو۴۵,۸۶۱,۹۷۴۰.۳۸%
شرکت بیمه پاسارگاد۱۱,۸۱۹,۲۸۵۰.۱۰%
سایر سهامدارن۱,۱۸۱,۶۵۶,۹۵۲۹.۸۵%
جمع۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰%

فعالیت اصلی شرکت آهن و فولاد ارفع

تولیدات اصلی ارفع آهن اسفنجی و شمش فولادی است که آهن اسفنجی محصول میانیست و برای تولید بیلت از آن استفاده می‌شود. شرکت با تولید ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی و ۸۰۰ هزار تن شمش فولاد در راستای تحقق اهداف خود حرکت می‌کند. در سال ۱۴۰۰ با اجرای طرح افزایش زیر سقف میزان تولید آهن اسفنجی به ۱,۲۰۰,۰۰۰ تن در سال افزایش یافت.

پیش از این افزایش ظرفیت، شرکت آهن و فولاد ارفع، بخشی از آهن اسفنجی مورد نیاز خود را خریداری می‌کرد که با این افزایش ظرفیت دیگر نیازی به خرید آن برای تولید شمش از سایر شرکت‌ها نخواهد داشت و مازاد تولید خود را به فروش می‌رساند.

بر اساس گزارش مدیریت امکان بهره برداری تا ظرفیت ۱,۰۵۰,۰۰۰ تن در سال ۱۴۰۱ امکان پذیر می‌باشد. طبق گزارش منتشره در کدال، شرکت از قطعی برق ۴۵ روزه در تابستان ۱۴۰۱ استفاده نمود و ظرفیت تولید بیلت خود را افزایش داد و به ۱ میلیون تن رساند.

انتظار می‌رود که این طرح در بازه زمانی سال ۱۴۰۱ منجر به افزایش تولید بیلت نشود و این ظرفیت در سال مالی بعد (۱۴۰۲) به این واحد تولید اضافه شود. همچنین شرکت ظرفیت تولید ۶۰ هزار تن بریکت در سال را دارا می‌باشد.

شرکت دارای دو پست برق می باشد:

  1. پست عظیم ۲۳۰/۴۰۰ کیلو وات به ظرفیت ۶۳۰ مگاوات
  2. پست داخلی ۱۰/۳۳/۲۳۰ کیلو وات به قدرت ۲۳۰ مگاوات

شرکت آهن و فولاد ارفع، برای تولید آهن اسفنجی نیاز به گندله دارد که عمده گندله خود را از شرکت چادرملو تامین می‌کند. سپس گندله خریداری شده را برای تولید آهن اسفنجی به کار می‌گیرد و با روش احیا مستقیم (استفاده از گاز متان) آن را به آهن اسفنجی تبدیل می‌کند که خلوص بالایی از آهن را دارا می باشد.

به سبب همین ویژگی، این محصول تمایل بیشتری برای واکنش با اکسیژن دارد به همین دلیل این محصول قابلیت انبار کردن اندکی دارد. در مرحله ی بعدی از تولید، با ترکیب آهن اسفنجی، قراضه آهن، فرومنگنز، فرو سیلیس و سایر مواد با یکدیگر، فولاد تولید و با ریخته گری مواد مذاب، بیلت تولید می شود.

جدول سود و زیان شرکت آهن و فولاد ارفع

دوره مالی۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱/۰۶۶ماهه باقیمانده ۱۴۰۱کارشناسی ۱۴۰۱کارشناسی ۱۴۰۲کارشناسی ۱۴۰۳
فروش۶۹,۱۹۸,۹۷۲۹۶,۱۰۴,۳۷۵۶۲,۹۶۱,۹۹۰۶۰,۴۶۰,۶۵۷۱۲۳,۴۲۲,۶۴۷۱۶۰,۹۹۳,۲۱۵۲۰۵,۴۷۱,۴۳۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۴۴,۱۴۰,۵۴۵)(۷۸,۱۵۲,۱۹۷)(۴۷,۱۱۲,۰۴۴)(۴۴,۱۲۲,۲۶۲)(۹۱,۲۳۴,۳۰۶)(۱۰۶,۹۰۶,۷۵۸)(۱۳۲,۰۶۰,۱۶۰)
سود (زیان) ناخالص۲۵,۰۵۸,۴۲۷۱۷,۹۵۲,۱۷۸۱۵,۸۴۹,۹۴۶۱۶,۳۳۸,۳۹۵۳۲,۱۸۸,۳۴۱۵۴,۰۸۶,۴۵۸۷۳,۴۱۱,۲۷۶
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی(۵۰۴,۴۶۷)(۹۲۷,۴۱۲)(۶۷۲,۸۱۸)(۶۲۲,۷۰۶)(۱,۲۹۵,۵۲۴)(۱,۷۵۱,۷۷۸)(۲,۳۷۱,۹۴۶)
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی۳,۹۴۶,۶۲۳۱,۴۱۶,۴۳۶۳,۲۱۶,۶۱۳۲,۱۴۸,۹۲۷۵,۳۶۵,۵۴۰۶,۴۳۸,۰۵۰۶,۰۸۳,۸۸۳
سود (زیان) عملیاتی۲۸,۵۰۰,۵۸۳۱۸,۴۴۱,۲۰۲۱۸,۳۹۳,۷۴۱۱۷,۸۶۴,۶۱۵۳۶,۲۵۸,۳۵۷۵۸,۷۷۲,۷۳۰۷۷,۱۲۳,۲۱۳
هزینه های مالی(۴۸۲,۲۷۶)(۳۱۶,۱۵۸)(۳۶۳,۱۲۵)(۸۲۴,۸۳۲)(۱,۱۸۷,۹۵۷)(۱,۱۸۷,۹۵۷)(۱,۱۸۷,۹۵۷)
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی(۲,۰۵۹,۰۷۶)۲,۰۴۴,۳۹۲۴۴۶,۱۷۱۵۷۴,۶۰۲۱,۰۲۰,۷۷۳۱,۱۹۷,۸۹۲۱,۲۲۷,۱۰۸
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات۲۵,۹۵۹,۲۳۱۲۰,۱۶۹,۴۳۶۱۸,۴۷۶,۷۸۷۱۷,۶۱۴,۳۸۶۳۶,۰۹۱,۱۷۳۵۸,۷۸۲,۶۶۵۷۷,۱۶۲,۳۶۴
مالیات۰(۲۰,۵۷۶)(۴۱,۵۱۱)(۱۷,۹۶۹)(۵۹,۴۸۰)(۹۶,۸۷۷)(۱۲۷,۱۶۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم۲۵,۹۵۹,۲۳۱۲۰,۱۴۸,۸۶۰۱۸,۴۳۵,۲۷۶۱۷,۵۹۶,۴۱۶۳۶,۰۳۱,۶۹۲۵۸,۶۸۵,۷۸۸۷۷,۰۳۵,۱۹۶
سود (زیان) خالص۲۵,۹۵۹,۲۳۱۲۰,۱۴۸,۸۶۰۱۸,۴۳۵,۲۷۶۱۷,۵۹۶,۴۱۶۳۶,۰۳۱,۶۹۲۵۸,۶۸۵,۷۸۸۷۷,۰۳۵,۱۹۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات۲,۸۸۴۱,۶۷۹۱,۵۳۶۱,۴۶۶۳,۰۰۳۴,۸۹۰۶,۴۲۰
سرمایه۹,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تحلیل بنیادی ارفع – مفروضات

نرخ‌های ارفع بر اساس نرخ شمش فخوز محاسبه می شود.

۶ماهه باقیمانده ۱۴۰۱۱۴۰۱۱۴۰۲۱۴۰۳
دلار نیمایی۲۹۰,۰۰۰۲۷۳,۱۱۴۳۴۱,۳۹۲۴۲۶,۷۴۰
نرخ فروش شمش ارفع۴۷۰۴۷۰۴۷۵۴۸۰
نرخ شمش داخلی ارفع بر اساس بیلت فخوز۹۹%۹۹%۹۹%۹۹%
نرخ آهن اسفنجی بر اساس بیلت فخوز۵۴%۵۴%۵۴%۵۴%
نرخ گندله بر اساس بیلت فخوز۲۳%۲۳%۲۳%۲۳%
نرخ بیلت داخلی فخوز۱۴۳,۳۶۵,۴۸۸۱۴۲,۷۲۵,۲۹۹۱۷۰,۵۶۷,۲۱۲۲۱۵,۴۵۳,۳۲۱
جدول مفروضات تحلیل بنیادی ارفع – شرکت آهن و فولاد
قیمت سهم (۲۵/۰۸/۱۴۰۱)۱۳,۸۵۰
ارزش بازار۱۶۶,۲۰۰ میلیارد ریال
میزان سرمایه۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
سود برآوردی ۱۴۰۱۳۰۰۳
سود برآوردی ۱۴۰۲۴۸۹۰
سود برآوردی ۱۴۰۳۶۴۲۰
p/e 1401۴.۶
نرخ تورم انتظاری۴۰%
نرخ رشد حقوق و دستمزد۳۰%

نتیجه گیری

با توجه به مفروضات فوق در تحلیل بنیادی ارفع (شرکت آهن و فولاد ارفع) و با توجه به طرح توسعه شرکت و راه اندازی آن، احتمالا میزان تولید بالاتر می‌رود و به تبع آن با توجه به عملکرد گذشته شرکت، فروش بالاتری نیز خواهد داشت.

بر اساس سیاست شرکت مبنی بر تخصیص فروش بیشتر به بخش داخلی، حدود ۷۵% مقدار فروش داخلی و ۲۵% آن صادراتی است.

از ابتدای امسال نرخ فروش داخلی بیلت از صادراتی آن سبقت گرفته و پیش بینی می‌شود این روند ادامه دار باشد که این بیشتر بودن نرخ فروش و مقدار فروش در بازار داخلی باعث افزایش درآمد عملیاتی شرکت خواهد شد.

همچنین افزایش نرخ دلار نیمایی، نرخ فروش صادراتی را افزایش داده و درآمد عملیاتی شرکت را بالا می‌برد.

جو حاکم بر بازار جهانی فولاد به خاطر دامپینگ روسیه، باعث شده است که محصولات فولاد افت نرخ شدیدی را نسبت به گذشته تجربه کنند که در صورت کاهش آثار تحریم روسیه و کاهش تعطیلی های ناشی از کرونا در چین، امکان افزایش نرخ فروش محصولات فولادی وجود دارد.

با توجه به مفروضات بالا پیش بینی می‌شود شرکت سود ۳۰۰۳ ریالی را برای سال ۱۴۰۱ محقق کند و حاشیه سود بالاتری را تجربه کند.

به روز بمانید!

به منظور اطلاع از به‌روزرسانی‌ تحلیل‌ها و اخبار مهم مربوط به نمادهای تحلیل شده در کانال تلگرامی سبدگردان زاگرس عضو شوید.

این مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اگر پاسخی اضافه شد، شما را از طریق ایمیل مطلع کنیم؟

جهت دریافت مشاوره رایگان شماره تماس خود را وارد کنید:

و یا با ما تماس بگیرید: