شرکت سبدگردان زاگرس

تحلیل بنیادی سشرق-شرکت سیمان شرق

در تحلیل بنیادی سشرق(شرکت سیمان شرق) سعی شده است تا با تجزیه و تحلیل داده‌ها و صورت‌های مالی شرکت، عملکرد و میزان سودآوری آن در آینده پیش‌بینی شود. توجه داشته باشید که این گزارش، صرفا جهت بررسی ارائه شده است و شرکت سبدگردان زاگرس هیچگونه مسئولیتی در قبال رفتار سرمایه‌گذاران برعهده نخواهد داشت.

معرفی شرکت سیمان شرق

شرکت سیمان شرق در سال ۱۳۳۲ تاسیس و در سال ۱۳۵۵ به سهامی عام تبدیل گردیده است و در سال ۱۳۵۶ با نماد سشرق در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. سیمان شرق جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر می‌باشد. کارخانه شرکت در مشهد کیلومتر ۸ جاده اختصاصی سیمان قرار دارد.

شرکت سیمان شرق با ظرفیت ۲،۰۰۰،۰۰۰ تن سیمان خاکستری و کلینکر فعالیت می‌کند. همچنین شرکت مجوز تولید سیمان چاه نفت را دریافت کرده و عملیات بازاریابی آن جهت تولید و فروش در دست اقدام می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت سیمان شرق

موضوع فعالیت شرکت تأسیس و بهره برداری از کارخانه‌های سیمان و اکتشاف و بهره برداری از معادن و هر گونه فعالیت صنعتی و معدنی و انجام معاملات بازرگانی که به موضوع شرکت مربوط باشد. همچنین مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌های صنعتی و معدنی و بازرگانی از اقدامات فرعی شرکت محسوب می‌شود. این مشارکت‌ها عمدتا در زمینه‌های تولید سیمان خاکستری، آهک، ارائه خدمات حمل و نقل، تولید فرآورده‌های بتنی، تولید سیمان سفید و تولید ذغال سنگ انجام می‌شود.

اطلاعات تابلوی سشرق

اطلاعات تابلو۱۴۰۲/۰۸/۲۳
نمادسشرق
تعداد سهام۲،۶۵۳،۵۶۰،۰۰۰
ارزش هر سهم (ریال)۱۵،۰۶۰
سهام شناور (درصد)۳۳.۷%
حجم مبنا۱،۰۶۱،۴۲۴
P/E ttm۵.۷۵

ترکیب سهامداران سشرق

سهامداراندرصد مالکیت
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر۴۱.۶۸%
شرکت سیمان سپاهان۱۱.۷۴%
شرکت سیمان فارس و خوزستان۳.۳۶%
شرکت سرمایه‌گذاری آذر۲.۱%
شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی۱.۸۹%
سایر۳۹.۲۳%
جمع۱۰۰%

تولید و فروش سشرق( شرکت سیمان شرق)

شرکت سیمان شرق با ظرفیت اسمی دو میلیون تن سیمان خاکستری در حال فعالیت است. این شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به مقدار ۱,۷۱۴,۰۸۷ تن سیمان خاکستری تولید کرده و مقدار ۱,۶۷۰,۷۵۷ تن  سیمان و ۱۰,۹۷۸ تن کلینکر به مبلغ ۹۹۲ میلیارد تومان فروش داشته است برای سال مالی منتهی به  ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ برآورد می‌شود شرکت سیمان شرق مقدار ۱,۷۲۰,۰۰۰ تن سیمان خاکستری تولید کرده و فروشی برابر با ۱،۴۹۳ میلیارد تومان داشته باشد. در جدول زیر برآورد تولید و فروش شرکت برای ۲ سال آتی آورده شده است.

تولید (مقدار)
سال مالی۱۴۰۳/۰۶۱۴۰۴/۰۶
کلینکر۱,۷۴۷,۹۶۴۱,۷۴۷,۹۶۴
سیمان۱,۷۲۰,۰۰۰۱,۷۲۰,۰۰۰
فروش (مقدار)
سیمان داخلی۱,۵۲۰,۷۲۷۱,۵۲۰,۷۲۷
سیمان صادراتی۱۹۱,۲۷۸۱۹۱,۲۷۸
کلینکر صادراتی۱,۲۹۹۱,۶۸۸

نرخ فروش سیمان داخلی شرکت به صورت رقابتی در بورس کالا تعیین می‌شود و نرخ فروش صادراتی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حدوداً ۱۹ دلار بوده است.

بهای تمام شده

بخش عمده بهای تمام شده سیمان فروش رفته شرکت را سربار تولید که در حدود ۷۶ درصد است تشکیل می‌دهد و ۳ درصد آن  را دستمزد مستقیم و حدوداً ۲۱ درصد باقیمانده را مواد مستقیم مصرفی تشکیل می‌دهند. در قسمت سربار بخش عمده هزینه‌ها مربوط به هزینه انرژی و هزینه حمل حمل و نقل و انتقال و سایر می‌باشد. و مواد مستقیم مصرفی در شرکت سیمان شرق شامل سنگ آهن و گچ، سرباره، آهک، بوکسیت و مارل می‌باشد.

مفروضات تحلیل بنیادی سشرق (شرکت سیمان شرق)

شرح۱۴۰۳/۰۶۱۴۰۴/۰۶
نرخ دلار۵۵۰,۰۰۰۷۱۵,۰۰۰
تورم۴۰%۴۰%
تورم دستمزد۳۰%۳۰%
نرخ فروش سیمان داخلی۸,۵۰۰,۰۰۰۱۱,۹۰۰,۰۰۰
نرخ فروش سیمان صادراتی۱۹۱۹
نرخ کلینکر صادراتی۱۴۱۴
نرخ گاز۱۲,۵۰۰۱۶,۲۵۰
نرخ مازوت۱۵,۰۰۰۱۹,۵۰۰
نرخ برق۲,۲۶۶,۳۴۹۳,۱۷۲,۸۸۹
ظرفیت اسمی تولید سیمان خاکستری۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
ظرفیت اسمی تولید کلینکر۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
درصد تولید سیمان پیش بینی شده۸۶%۸۶%

صورت سود و زیان سشرق

 صورت سود و زیان برآوردی شرکت سیمان شرق (سشرق) و شرکت سیمان سفید شرق (سفید) به ترتیب آورده شده است. شرکت سیمان شرق در سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به مبلغ ۶۹۵ میلیارد تومان سود ساخته است برای سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ با مفروضات فوق برآورد می‌شود حدوداً ۹۲۰ میلیارد تومان سود داشته باشد. لازم به ذکر است حدود ۴۰ درصد سود سال گذشته مربوط به شرکت سیمان سفید شرق بوده است که از زیر مجموعه‌های شرکت سیمان شرق می‌باشد.

دوره مالی۱۴۰۲/۰۶ کارشناسی ۱۴۰۳/۰۶ کارشناسی  ۱۴۰۴/۰۶
فروش۹,۹۲۵,۶۷۸۱۴,۹۳۵,۰۳۳۲۰,۷۱۲,۰۶۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۷,۰۲۱,۳۳۰)(۱۰,۰۷۹,۵۰۴)(۱۳,۷۵۸,۲۳۰)
سود (زیان) ناخالص۲,۹۰۴,۳۴۸۴,۸۵۵,۵۲۹۶,۹۵۳,۸۳۱
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی(۹۰۸,۲۰۸)(۱,۲۵۸,۷۵۰)(۱,۵۹۱,۶۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی)۰۰۰
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی۴۱۸,۰۰۵۱۸۵,۶۳۷۲۲۳,۷۳۰
سود (زیان) عملیاتی۲,۴۱۴,۱۴۵۳,۷۸۲,۴۱۶۵,۵۸۵,۹۱۱
هزینه های مالی(۲۷۱,۱۹۲)(۳۹۱,۸۵۶)(۳۹۱,۸۵۶)
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی۵,۰۹۳,۱۷۹۶,۱۶۵,۳۱۰۷,۷۴۵,۳۷۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات۷,۲۳۶,۱۳۲۹,۵۵۵,۸۷۰۱۲,۹۳۹,۴۲۶
مالیات(۲۵۹,۳۳۰)(۳۴۲,۴۶۵)(۴۶۳,۷۲۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم۶,۹۷۶,۸۰۲۹,۲۱۳,۴۰۵۱۲,۴۷۵,۷۰۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی(۲۳,۶۵۸)۰۰
سود (زیان) خالص۶,۹۵۳,۱۴۴۹,۲۱۳,۴۰۵۱۲,۴۷۵,۷۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات۲,۶۲۰۳,۴۷۲۴,۷۰۱
سرمایه۲,۶۵۳,۵۶۰۲,۶۵۳,۵۶۰۲,۶۵۳,۵۶۱
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه۲,۶۲۰ ۳,۴۷۲۴,۷۰۱

صورت سود و زیان سیمان سفید شرق (سفید)

دوره مالی۱۴۰۲/۰۵ کارشناسی ۱۴۰۳/۰۵ کارشناسی  ۱۴۰۴/۰۵
فروش۶,۱۹۶,۸۷۱۸,۲۶۸,۴۶۱۱۱,۳۶۵,۳۰۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۲,۲۱۱,۴۱۳)(۲,۹۷۹,۶۶۳)(۴,۰۷۰,۱۳۰)
سود (زیان) ناخالص۳,۹۸۵,۴۵۸۵,۲۸۸,۷۹۷۷,۲۹۵,۱۷۴
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی(۸۹۱,۱۵۲)(۱,۲۱۸,۶۸۷)(۱,۶۹۸,۰۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی)۰۰۰
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی۴۶۴,۹۱۴۶۵۰,۸۸۰۵۲۴,۷۱۷
سود (زیان) عملیاتی۳,۵۵۹,۲۲۰۴,۷۲۰,۹۹۰۶,۱۲۱,۸۰۵
هزینه های مالی(۸۴,۷۰۱)(۸۱,۳۵۸)(۸۱,۳۵۸)
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی۱۷۶,۶۶۹۲۶۸,۸۱۸۲۷۰,۶۰۴
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات۳,۶۵۱,۱۸۸۴,۹۰۸,۴۴۹۶,۳۱۱,۰۵۰
مالیات(۲۱۸,۰۷۰)(۲۹۳,۱۶۱)(۳۷۶,۹۳۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم۳,۴۳۳,۱۱۸۴,۶۱۵,۲۸۸۵,۹۳۴,۱۱۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی۰۰۰
سود (زیان) خالص۳,۴۳۳,۱۱۸۴,۶۱۵,۲۸۸۵,۹۳۴,۱۱۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات۳,۴۳۳۴,۶۱۵۵,۹۳۴
سرمایه۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه۳,۴۳۳ ۴,۶۱۵۵,۹۳۴

مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر شرکت

  1. قطعی برق در فصل تابستان و گاز در زمستان بر تولید شرکت اثر منفی می‌گذارد که به طبع آن سودآوری شرکت کاهش می‌یابد. شرکت برای کاهش این اثر برنامه تعمیرات و اورهال را با هماهنگی برق منطقه‌ای در تاریخ قطعی برق انجام می‌دهد.
  2. ساخت و ساز مسکن و پروه‌های عمرانی (با افزایش رشد اقتصادی پروه‌های عمرانی افزایش یافته و تقاضای سیمان بالا می‌رود و به طبع آن قیمت سیمان و سودآوری بهبود می‌یابد).
  3. قوانین و مقررات دولتی (بطور مثال قرار دادن سقف قیمتی در بورس کالا).

نتیجه‌گیری تحلیل بنیادی سشرق

در تحلیل بنیادی سشرق با توجه به مطالب ارائه شده و مفروضات و با توجه به وضعیت فاندامنتال شرکت، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶، به ازای هر سهم معادل ۳۴۷  تومان سود و برای سال مالی منتهی ب۱۴۰۴/۰۶ به ازای هر سهم ۴۷۰ تومان سود برآورد می‌شود. بنابرینP/E  فوروارد شرکت برابر با ۳/۷ می‌باشد.

عرضه اولیه شرکت سیمان سفید شرق که با نماد سفید در بازار دوم فرابورس درج شده است به زودی انجام خواهد شد که تأثیرات مثبتی بر روند قیمتی سهم می‌گذارد.

بنابراین با توضیحات مذکور نماد سشرق گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری است.

به روز بمانید!

به منظور اطلاع از به‌روزرسانی‌ تحلیل‌ها و اخبار مهم مربوط به نمادهای تحلیل شده در کانال تلگرامی سبدگردان زاگرس عضو شوید.

این مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اگر پاسخی اضافه شد، شما را از طریق ایمیل مطلع کنیم؟

جهت دریافت مشاوره رایگان شماره تماس خود را وارد کنید:

و یا با ما تماس بگیرید: