شرکت سبدگردان زاگرس

تحلیل بنیادی سشرق-شرکت سیمان شرق

در تحلیل بنیادی سشرق(شرکت سیمان شرق) سعی شده است تا با تجزیه و تحلیل داده‌ها و صورت‌های مالی شرکت، عملکرد و میزان سودآوری آن در آینده پیش‌بینی شود. توجه داشته باشید که این گزارش، صرفا جهت بررسی ارائه شده است و شرکت سبدگردان زاگرس هیچگونه مسئولیتی در قبال رفتار سرمایه‌گذاران برعهده نخواهد داشت.

معرفی شرکت سیمان شرق

شرکت سیمان شرق در سال 1332 تاسیس و در سال 1355 به سهامی عام تبدیل گردیده است و در سال 1356 با نماد سشرق در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. سیمان شرق جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر می‌باشد. کارخانه شرکت در مشهد کیلومتر 8 جاده اختصاصی سیمان قرار دارد.

شرکت سیمان شرق با ظرفیت 2،000،000 تن سیمان خاکستری و کلینکر فعالیت می‌کند. همچنین شرکت مجوز تولید سیمان چاه نفت را دریافت کرده و عملیات بازاریابی آن جهت تولید و فروش در دست اقدام می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت سیمان شرق

موضوع فعالیت شرکت تأسیس و بهره برداری از کارخانه‌های سیمان و اکتشاف و بهره برداری از معادن و هر گونه فعالیت صنعتی و معدنی و انجام معاملات بازرگانی که به موضوع شرکت مربوط باشد. همچنین مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌های صنعتی و معدنی و بازرگانی از اقدامات فرعی شرکت محسوب می‌شود. این مشارکت‌ها عمدتا در زمینه‌های تولید سیمان خاکستری، آهک، ارائه خدمات حمل و نقل، تولید فرآورده‌های بتنی، تولید سیمان سفید و تولید ذغال سنگ انجام می‌شود.

اطلاعات تابلوی سشرق

اطلاعات تابلو1402/08/23
نمادسشرق
تعداد سهام2،653،560،000
ارزش هر سهم (ریال)15،060
سهام شناور (درصد)33.7%
حجم مبنا1،061،424
P/E ttm5.75

ترکیب سهامداران سشرق

سهامداراندرصد مالکیت
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر41.68%
شرکت سیمان سپاهان11.74%
شرکت سیمان فارس و خوزستان3.36%
شرکت سرمایه‌گذاری آذر2.1%
شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی1.89%
سایر39.23%
جمع100%

تحلیل‌های بیشتر در همین حوزه

تولید و فروش سشرق (شرکت سیمان شرق)

شرکت سیمان شرق با ظرفیت اسمی دو میلیون تن سیمان خاکستری در حال فعالیت است. این شرکت در سال مالی منتهی به 1402/06/31 به مقدار 1,714,087 تن سیمان خاکستری تولید کرده و مقدار 1,670,757 تن  سیمان و 10,978 تن کلینکر به مبلغ 992 میلیارد تومان فروش داشته است برای سال مالی منتهی به  1402/06/31 برآورد می‌شود شرکت سیمان شرق مقدار 1,720,000 تن سیمان خاکستری تولید کرده و فروشی برابر با 1،493 میلیارد تومان داشته باشد. در جدول زیر برآورد تولید و فروش شرکت برای 2 سال آتی آورده شده است.

تولید (مقدار)
سال مالی1403/061404/06
کلینکر1,747,9641,747,964
سیمان1,720,0001,720,000
فروش (مقدار)
سیمان داخلی1,520,7271,520,727
سیمان صادراتی191,278191,278
کلینکر صادراتی1,2991,688

نرخ فروش سیمان داخلی شرکت به صورت رقابتی در بورس کالا تعیین می‌شود و نرخ فروش صادراتی سال مالی منتهی به 1402/06/31 حدوداً 19 دلار بوده است.

بهای تمام شده

بخش عمده بهای تمام شده سیمان فروش رفته شرکت را سربار تولید که در حدود 76 درصد است تشکیل می‌دهد و 3 درصد آن  را دستمزد مستقیم و حدوداً 21 درصد باقیمانده را مواد مستقیم مصرفی تشکیل می‌دهند. در قسمت سربار بخش عمده هزینه‌ها مربوط به هزینه انرژی و هزینه حمل حمل و نقل و انتقال و سایر می‌باشد. و مواد مستقیم مصرفی در شرکت سیمان شرق شامل سنگ آهن و گچ، سرباره، آهک، بوکسیت و مارل می‌باشد.

مفروضات تحلیل بنیادی سشرق (شرکت سیمان شرق)

شرح1403/061404/06
نرخ دلار550,000715,000
تورم40%40%
تورم دستمزد30%30%
نرخ فروش سیمان داخلی8,500,00011,900,000
نرخ فروش سیمان صادراتی1919
نرخ کلینکر صادراتی1414
نرخ گاز12,50016,250
نرخ مازوت15,00019,500
نرخ برق2,266,3493,172,889
ظرفیت اسمی تولید سیمان خاکستری2,000,0002,000,000
ظرفیت اسمی تولید کلینکر2,000,0002,000,000
درصد تولید سیمان پیش بینی شده86%86%

صورت سود و زیان سشرق

 صورت سود و زیان برآوردی شرکت سیمان شرق (سشرق) و شرکت سیمان سفید شرق (سفید) به ترتیب آورده شده است. شرکت سیمان شرق در سال مالی 1402/06/31 به مبلغ 695 میلیارد تومان سود ساخته است برای سال مالی 1402/06/31 با مفروضات فوق برآورد می‌شود حدوداً 920 میلیارد تومان سود داشته باشد. لازم به ذکر است حدود 40 درصد سود سال گذشته مربوط به شرکت سیمان سفید شرق بوده است که از زیر مجموعه‌های شرکت سیمان شرق می‌باشد.

دوره مالی1402/06 کارشناسی 1403/06 کارشناسی  1404/06
فروش9,925,67814,935,03320,712,061
بهای تمام شده کالای فروش رفته(7,021,330)(10,079,504)(13,758,230)
سود (زیان) ناخالص2,904,3484,855,5296,953,831
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی(908,208)(1,258,750)(1,591,650)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی)000
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی418,005185,637223,730
سود (زیان) عملیاتی2,414,1453,782,4165,585,911
هزینه های مالی(271,192)(391,856)(391,856)
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی5,093,1796,165,3107,745,371
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات7,236,1329,555,87012,939,426
مالیات(259,330)(342,465)(463,726)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم6,976,8029,213,40512,475,700
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی(23,658)00
سود (زیان) خالص6,953,1449,213,40512,475,700
سود هر سهم پس از کسر مالیات2,6203,4724,701
سرمایه2,653,5602,653,5602,653,561
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه2,620 3,4724,701

صورت سود و زیان سیمان سفید شرق (سفید)

دوره مالی1402/05 کارشناسی 1403/05 کارشناسی  1404/05
فروش6,196,8718,268,46111,365,304
بهای تمام شده کالای فروش رفته(2,211,413)(2,979,663)(4,070,130)
سود (زیان) ناخالص3,985,4585,288,7977,295,174
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی(891,152)(1,218,687)(1,698,087)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی)000
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی464,914650,880524,717
سود (زیان) عملیاتی3,559,2204,720,9906,121,805
هزینه های مالی(84,701)(81,358)(81,358)
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی176,669268,818270,604
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات3,651,1884,908,4496,311,050
مالیات(218,070)(293,161)(376,932)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم3,433,1184,615,2885,934,118
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی000
سود (زیان) خالص3,433,1184,615,2885,934,118
سود هر سهم پس از کسر مالیات3,4334,6155,934
سرمایه1,000,0001,000,0001,000,000
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه3,433 4,6155,934

مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر شرکت

  1. قطعی برق در فصل تابستان و گاز در زمستان بر تولید شرکت اثر منفی می‌گذارد که به طبع آن سودآوری شرکت کاهش می‌یابد. شرکت برای کاهش این اثر برنامه تعمیرات و اورهال را با هماهنگی برق منطقه‌ای در تاریخ قطعی برق انجام می‌دهد.
  2. ساخت و ساز مسکن و پروه‌های عمرانی (با افزایش رشد اقتصادی پروه‌های عمرانی افزایش یافته و تقاضای سیمان بالا می‌رود و به طبع آن قیمت سیمان و سودآوری بهبود می‌یابد).
  3. قوانین و مقررات دولتی (بطور مثال قرار دادن سقف قیمتی در بورس کالا).

نتیجه‌گیری تحلیل بنیادی سشرق

در تحلیل بنیادی سشرق با توجه به مطالب ارائه شده و مفروضات و با توجه به وضعیت فاندامنتال شرکت، برای سال مالی منتهی به 1403/06، به ازای هر سهم معادل 347  تومان سود و برای سال مالی منتهی ب1404/06 به ازای هر سهم 470 تومان سود برآورد می‌شود. بنابرینP/E  فوروارد شرکت برابر با 3/7 می‌باشد.

عرضه اولیه شرکت سیمان سفید شرق که با نماد سفید در بازار دوم فرابورس درج شده است به زودی انجام خواهد شد که تأثیرات مثبتی بر روند قیمتی سهم می‌گذارد.

بنابراین با توضیحات مذکور نماد سشرق گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری است.

به روز بمانید!

به منظور اطلاع از به‌روزرسانی‌ تحلیل‌ها و اخبار مهم مربوط به نمادهای تحلیل شده در کانال تلگرامی سبدگردان زاگرس عضو شوید.

این مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اگر پاسخی اضافه شد، شما را از طریق ایمیل مطلع کنیم؟

جهت دریافت مشاوره رایگان شماره تماس خود را وارد کنید:

و یا با ما تماس بگیرید: