شرکت سبدگردان زاگرس

تحلیل بنیادی سفارس – شرکت سیمان فارس و خوزستان

در تحلیل بنیادی سفارس (شرکت سیمان فارس و خوزستان) سعی شده است تا با تجزیه و تحلیل داده‌ها و صورت‌های مالی شرکت، عملکرد و میزان سودآوری آن در آینده پیش‌بینی شود. توجه داشته باشید که این گزارش، صرفا جهت بررسی ارائه شده است و شرکت سبدگردان زاگرس هیچگونه مسئولیتی در قبال رفتار سرمایه‌گذاران برعهده نخواهد داشت.

معرفی شرکت

شرکت سیمان فارس و خوزستان در سال ۱۳۲۹ با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیون ریال با نام «شرکت سهامی سیمان فارس» در استان فارس تأسیس شد و در اسفند ۱۳۴۷، شکل حقوقی شرکت به سهامی عام تبدیل و نام شرکت به «شرکت سیمان فارس و خوزستان» تغییر یافت و در دی ماه ۱۳۵۴ سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. 

شرکت سیمان فارس و خوزستان با داشتن بیش از نیم قرن سابقه فعالیت در عرصه صنعت سیمان، بزرگترین تولید کننده سیمان در خاورمیانه است. عمده درآمدهای عملیاتی این شرکت از شرکتهای تابعه در صنعت سیمان یا زنجیره تولید این صنعت همراه با کنترل مؤثر تأمین می‌شود. بر اساس مصوبه مجمع ۱۳۸۵ سال مالی شرکت از خرداد ماه هر سال شروع و تا پایان اردیبهشت سال بعد به پایان می‌رسد. 

شرکت سیمان فارس و خوزستان یکی از پنج هلدینگ صنعت سیمان کشور است که در بازار رقابتی فعالیت می‌نماید و بطور مستقیم و غیرمستقیم در شرکت‌های سیمانی و شرکت غیرسیمانی که در زمینه‌های خدمات مهندسی، ماشین‌سازی، تولید قطعات چدنی و ماشین‌کاری، تولید لوله و ورق، سهامدار می‌باشد و بر عملکرد بیشتر آن‌ها از جنبه‌های عملیاتی، مالی، فنی و بازرگانی کنترل مؤثر دارد.

نام شرکتسیمان فارس و خوزستان
نمادسفارس
شناوری سهام۳۶ درصد
سرمایه ثبتی۵،۶۲.۵ میلیارد تومان
سال مالی۰۲/۳۱
ارزش بازار (۱۴۰۲/۰۵/۱۷)۱۶،۹۲۵ میلیارد تومان
سهامداراندرصد سهامداری
۱- شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین۵۱.۲۸ درصد
۲- شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان۱۱.۸۹ درصد
۳- شرکت رادیس۱۱.۵۸ درصد
۴-شرکت بیمه البرز۱.۴۲ درصد
۵- سایر۲۳.۸۳ درصد

معرفی ترکیب دارایی‌ها

پرتفوی بورسی شرکت سیمان فارس و خوزستان در جدول زیر آورده شده است:

نام شرکتنماددرصد مالکیت
سیمان‌فارس‌سفار۸۵%
سیمان آبیکسآبیك۷۳%
سیمان فارس نوسفانو۷۶%
سیمان خوزستانسخوز۴۵%
سیمان ساوهساوه۲۶%
سیمان‌ خزرسخزر۵۴%
سیمان‌ بجنوردسبجنو۴۰%
سیمان‌غرب‌سغرب۵۰%
سیمان‌ بهبهان‌سبهان۵۰%
سیمان‌خاش‌سخاش۴۳%
سیمان‌ سفید نی‌ریزسنیر۵۶%
سیمان‌مازندران‌سمازن۸%
سیمان‌ دورودسدور۳۳%
بورس کالای ایرانكالا۱%
سیمان‌سپاهان‌سپاها۵%
شرکت فارسیت اهوازسفاسی۵۳%
سیمان‌ شرق‌سشرق۳%
سیمان‌ صوفیان‌سصوفی۶%
سیمان ‌ارومیه‌ساروم۱%
سیمان‌ قائن‌سقاین۰%
سیمان‌شاهرودسرود۰%
توریستی ورفاهی آبادگران ایرانآباد۰%
سرمایه گذاری سیمان تامینسیتا۰%

شرکت‌های سیمان فارس، سیمان آبیک، سیمان فارس نو، سیمان خوزستان، سیمان ساوه و سیمان خزر بیشترین تأثیر را در ارزش دارایی‌های بورسی شرکت سیمان فارس و خوزستان دارند.

 پرتفوی غیر بورسی شرکت سیمان فارس و شامل شرکت‌های زیر می‌باشد:

شرکتدرصد مالکیت
گچ ماشینی فارس۱۰۰
فولاد و چدن و ماشین سازی دورود۱۰۰
نوآوران صنعت سبز پارس۹۹
خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان۹۳
صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان۹۱
فرآورده های دیرگداز سیمان تامین۴۵
سیمان زنجان۲۳
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان۵
گروه صنعتی لوله الیاف بهراد۳
آرمان بار مبارکه۱
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران۰
ساخت مهندسی سرویس بین الملل۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران۰
موسسه رتبه بندی اعتباری ایران۰
تولیدی سیمان فیروز کوه۰
سیمان بیارجمند۰

تحلیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری

 برای بررسی و تحلیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری عموما دو رویکرد مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد:

  1. رویکرد دارایی محور
  2. رویکرد جریان نقدی حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت

رویکرد دارایی محور

شرکت‌های سرمایه گذاری اصولا به روش NAV (خالص ارزش دارایی) مورد ارزشیابی قرار می‌گیرند که با توجه به استاندارد حسابداری شماره ۱۵ در صورت‌های مالی، خالص ارزش دارایی‌ها به‌اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ثبت می‌گردد.

 با توجه به وضعیت تورمی و همچنین تغییر دائمی ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت اصلی، ارزش روز خالص دارایی‌ها از جمع ارزش ویژه، تغییر ارزش سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها ( بورسی و غیر بورسی)، تغییر ارزش سایر دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل محاسبه است. 

یک سرمایه‌گذار خرد عموما زمانی در شرکت سرمایه‌گذاری ورود خواهد کرد که بابت ریسک‌های متحمل شده صرف ریسک خود را دریافت کرده باشد در غیر این صورت، با توجه به اینکه سرمایه‌گذار خرد خود شخصا امکان تشکیل سبد آن شرکت سرمایه‌گذاری را خواهد داشت، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای او جذاب نخواهد بود. لذا همین امر سبب شده است که در بازار ثانویه معمولا نسبت P/NAV عددی کمتر از یک واحد می‌باشد. 

P/NAV تعادلی

 P/NAV  تعادلی سهام شرکت‌ها با توجه به شرایط آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. در زیر به برخی از مهمترین عوامل موثر بر P/NAV تعادلی اشاره شده است:

استراتژی سهامدار عمده: استراتژی سهامدار عمده در خرید، فروش و یا نگهداری سهام هر شرکتی همواره یکی از عوامل در بررسی موقعیت خرید برای سرمایه‌گذاران خرد می‌باشد.

شناوری سهام شرکت: هر چه شناوری سهام شرکت کمتر باشد، برای سرمایه‌گذاران جذابتر است.

اندازه شرکت: سرمایه‌گذاران عموما تمایل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک دارند.

وضعیت سودآوری و چشم انداز زیرمجموعه: هر چه چشم انداز زیرمجموعه‌ها بهتر باشد،P/NAV  تعادلی بالاتر خواهد بود.

قابلیت نقدشوندگی داراییها: هرچه دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری قابلیت نقدشوندگی بالاتر داشته باشد P/NAV  تعادلی بالاتر می‌‍رود.

 محاسبه خالص ارزش داراییهای سفارس

شرکت سیمان فارس و خوزستان شامل پرتفوی بورسی و غیر بورسی است که ارزش خالص دارایی با توجه به پرتفوی منتشره برای دوره‌ی یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ و قیمت سهام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ برآورد شده است.

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت با بهای تمام شده ۱،۰۰۶ میلیارد تومان برابر با ۲۷،۲۱۲ میلیارد تومان است که ارزش مازاد آن ۲۶،۲۰۶ میلیارد تومان می‌شود.

همچنین ارزش روز پرتفوی غیر بورسی سفارس با بهای تمام شده ۴۳ میلیارد تومان، ۲۸۲ میلیارد تومان برآورد می‌شود که ارزش مازاد آن ۲۳۹ میلیارد تومان می‌شود.

 خالص ارزش دارایی‌های سفارس از مجموع  ارزش افزوده‌ی روز پرتفوی بورسی، ارزش افزوده‌ی روز پرتفوی غیر بورسی، حقوق صاحبان سهام و نیز ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها محاسبه می‌شود لذا با در نظر گرفتن ارزش مازاد پرتفوی غیربورسی و بورسی و حقوق صاحبان سهام ۴،۴۸۲ میلیاردی و سود تقسیمی حدوداً ۲ میلیارد تومانی بعد تاریخ ترازنامه، خالص ارزش دارایی‌های سفارس معادل ۳۰،۹۳۰ میلیارد تومان می‌باشد در حالی که ارزش روز این شرکت در بازار بورس ۱۶،۹۲۶ میلیارد تومان است و شرکت در ۵۶٫۳ درصد (پنجاه و شش و سه دهم درصد) خالص ارزش دارایی‌های خود معامله می‌شود. 

سفارس 
ارزش روز پرتفوی بورسی۲۷۲,۱۱۷,۵۲۴
بهای تمام ش پرتفوی بورسی۱۰,۰۵۸,۲۱۹
مازاد ارزش پرتفوی روز بورسی۲۶۲,۰۵۹,۳۰۵
ارزش روز پرتفوی غیر‌بورسی۲,۸۲۲,۷۴۴
بهای تمام ش پرتفوی غیربورسی۴۲۸,۴۰۶
مازاد ارزش پرتفوی روز غیربورسی۲,۳۹۴,۳۳۸
جمع  حقوق صاحبان سهام شرکت۴۴,۸۲۲,۳۸۷
سودهای تقسیمی بعد از تاریخ ترازنامه۲۳,۸۶۳
ذخیره کاهش ارزش۰
   شرکت NAV۳۰۹,۲۹۹,۸۹۳
سرمایه شرکت ۵,۶۲۵,۰۰۰
NAV هرسهم (ریال)۵۴,۹۸۷
قیمت هر سهم (ریال)۳۰,۹۷۰
P/NAV۵۶.۳%

رویکرد جریان نقدی حاصل از سرمایه‌گذاری شرکت

در رویکرد جریان نقدی ابتدا سود شرکت‌های زیر مجموعه برآورد و با توجه به نسبت پرداخت سود شرکت‌ها و درصد مالکیت سفارس برآن‌ها سود برآوردی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ بدست آمده است که به ازای هر سهم ۶،۷۳۶ ریال برآورد شده است. با توجه به سود برآوردی و قیمت روز سهم P/E فروارد شرکت  ۴٫۶ (چهار ممیز شش) می‌شود.

دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲ سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲ سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲ کارشناسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲
درامد سود سهام۸,۹۷۸,۱۲۱۱۳,۴۴۰,۲۹۸۲۵,۴۵۵,۳۳۱۳۳,۱۲۷,۶۷۰
درامد سود تضمین شده۰۰۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها۳,۳۹۳,۷۰۵۶,۶۳۳,۶۳۲۴,۹۷۸,۵۷۰۴,۹۷۸,۵۷۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار۰۰۰۰
سایر درامدهای عملیاتی۲۱۳,۲۸۵۴۴۴,۵۳۰۸۵۵,۶۶۹۸۵۵,۶۶۹
درامد کل۱۲,۵۸۵,۱۱۱۲۰,۵۱۸,۴۶۰۳۱,۲۸۹,۵۷۰۳۸,۹۶۱,۹۰۹
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی(۲۲۰,۹۶۴)(۳۳۲,۱۳۲)(۴۱۷,۸۳۰)(۴۱۷,۸۳۰)
سایر هزینه های عملیاتی۰۰۰۰
سود (زیان) عملیاتی۱۲,۳۶۴,۱۴۷۲۰,۱۸۶,۳۲۸۳۰,۸۷۱,۷۴۰۳۸,۵۴۴,۰۷۹
هزینه های مالی۰(۲۸۴,۰۵۵)(۵۳۷,۲۸۱)(۵۳۷,۲۸۱)
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی۴,۳۲۳۷,۷۵۱۴۴,۴۴۶۴۴,۴۴۶
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات۱۲,۳۶۸,۴۷۰۱۹,۹۱۰,۰۲۴۳۰,۳۷۸,۹۰۵۳۸,۰۵۱,۲۴۴
مالیات(۱,۹۷۴)(۱,۴۵۶)(۱۰,۱۵۱)(۱۲,۷۱۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم۱۲,۳۶۶,۴۹۶۱۹,۹۰۸,۵۶۸۳۰,۳۶۸,۷۵۴۳۸,۰۳۸,۵۲۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی۰۰۰۰
سود (زیان) خالص۱۲,۳۶۶,۴۹۶۱۹,۹۰۸,۵۶۸۳۰,۳۶۸,۷۵۴۳۸,۰۳۸,۵۲۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات۲,۱۹۸۳,۵۳۹۵,۳۹۹۶,۷۶۲
سرمایه۵,۶۲۵,۰۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰۵,۶۲۵,۰۰۰
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه۲,۱۹۸۳,۵۳۹۵,۳۹۹۶,۷۶۲

نتیجه گیری تحلیل بنیادی سفارس

 شرکت سیمان فارس و خوزستان در ۵۶ درصد ارزش ذاتی خود معامله می‌شود و P/E شرکت معادل ۴٫۶ می‌باشد از این رو گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری است.

به روز بمانید!

به منظور اطلاع از به‌روزرسانی‌ تحلیل‌ها و اخبار مهم مربوط به نمادهای تحلیل شده در کانال تلگرامی سبدگردان زاگرس عضو شوید.

این مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اگر پاسخی اضافه شد، شما را از طریق ایمیل مطلع کنیم؟

جهت دریافت مشاوره رایگان شماره تماس خود را وارد کنید:

و یا با ما تماس بگیرید: