شرکت سبدگردان زاگرس

تحلیل بنیادی سهگمت – شرکت سیمان هگمتان

در تحلیل بنیادی سهگمت (شرکت سیمان هگمتان) سعی شده است تا با اطلاعات در دسترس و با تجزیه و تحلیل داده‌ها و صورت‌های مالی شرکت، عملکرد آن در آینده پیش‌بینی شود. با مطالعه‌ی این مطلب می‌توانید از اطلاعات مربوط به تحلیل بنیادی سهگمت و وضعیت فاندامنتال آن مطلع شوید.

تاریخچه و معرفی شرکت

شرکت سیمان هگمتان به صورت شرکت سهامی خاص در اردیبهشت ۱۳۶۸ تاسیس و شروع به فعالیت کرد. سپس در سال ۱۳۷۸ به سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۸۲ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در یکصد کیلومتری شهر همدان در شهر قروه درجزین از توابع شهرستان رزن قرار دارد. سرمایه فعلی شرکت ۷۲۸,۷۸۹ میلیون ریال است.

در حال حاضر شرکت دارای ظرفیت اسمی تولید ۱،۹۸۰،۰۰۰ تن کلینکر و ۲،۰۳۹،۴۰۰ تن سیمان در سال می‌باشد و در حدود ۲.۷۳ درصد از سیمان داخلی کشور را تأمین می‌کند.

شرکت سیمان هگمتان (با نماد سهگمت) ۵۱ درصد مالکیت سیمان نهاوند با ظرفیت تولید ۱ میلیون تن را در اختیار دارد.

موضوع فعالیت

  1. ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن، تهیه و تأمین کلیه مواد و وسایل، دستگاه‌ها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج کشور.
  2. اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت مثل: آهک، رس، گچ و ….
  3. انجام کلیه معاملات و عملیات مجاز صنعتی و تولید و بازرگانی  اعم از داخلی و خارجی منجمله صدور خدمات فنی مهندسی و کالاهای تولیدی کارخانجات سیمان وشرکتهایی که به نحوی در  آنها سهیم بوده و یا مشارکت داشته باشد به خارج از کشور.
  4. تأسیس شرکت‌های جدید و یا سهیم شدن در شرکت‌های موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت.

تحلیل بنیادی سهگمت – ترکیب سهامداران

نام سهامداردرصد مالکیت
شرکت سیمان تهران سهامی عام۶۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده۲
شرکت سیمان داراب-سهامی عام-۱.۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز۱.۶
سایر۲۶.۷
جمع۱۰۰

وضعیت تولید سیمان هگمتان

سال مالی شرکت منتهی به دی است که در نه ماه ۱۴۰۱ به مقدار ۱،۰۴۵،۲۵۸ تن سیمان تولید کرده و پیش بینی می‌شود تا پایان سال مالی ۱،۳۸۰،۰۰۰ تن محصول تولید کند و پیش‌بینی می‌شود برای سال مالی ۱۴۰۲ نیز ۱،۴۰۰،۰۰۰ تن سیمان تولید کند.

به علت قطعی برق و گاز در برخی مواقع سال و همچنین مازاد ظرفیت کشور نسبت به نیاز، تولید شرکت در ظرفیت کامل نبوده و پیش بینی می‌شود در صورت عدم رفع موانع صادراتی و انرژی تولید شرکت در حدود ۷۰ درصد ظرفیت اسمی باشد.

وضعیت فروش سیمان هگمتان

در دوره نه ماهه ۱۴۰۱ شرکت فروش ۱ میلیون تنی انواع سیمان در داخل کشور  و ۳۷۰ هزار تن کلینکر صادراتی داشته است. انتظار بر این است که تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ حدود ۱،۱۱۸ میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱،۴۴۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد.

حدود ۵۱ درصد سیمان نهاوند برای سهگمت است که پیش بینی می‌شود حدود ۱۷۷ میلیارد سود خالص برای سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۷۹ میلیارد تومان برای سال مالی ۱۴۰۲ داشته باشد که فرض کرده‌ایم که حدود ۸۵ درصد تقسیم سود داشته باشد.

بهای تمام شده

حدود ۷۰ درصد بهای تمام شده شرکت مربوط به سربار تولید و ۲۰ درصد مواد اولیه می‌باشد.

مفروضات تحلیل بنیادی سهگمت

شرحواحد۱۴۰۱۱۴۰۲
دلارریال۲۸۵,۰۰۰۳۵۶,۲۵۰
تورم درصد۴۰%۳۰%
نرخ فروش سیمان داخلی ریال/تن۶,۰۰۰,۰۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰
نرخ فروش سیمان خارجی (پاکتی)دلار۳۷۳۷
کلینکر صادراتیدلار۲۵۲۵
نرخ فروش سیمان خارجیریال۱۰,۵۴۵,۰۰۰۱۳,۱۸۱,۲۵۰
کلینکر صادراتیریال۷,۱۲۵,۰۰۰۸,۹۰۶,۲۵۰
نرخ گاز و مازوتریال/متر مکعب۶,۰۰۰۱۴,۰۰۰
میزان تولید سیمان در صورت تولید کاملتن۲,۰۳۹,۴۰۰۲,۰۳۹,۴۰۰
میزان تولید کلینکر تن۱,۹۸۰,۰۰۰۱,۹۸۰,۰۰۰
درصد تولید سیمان پیش بینی شده در صورت قعطی برقتن۷۰%۷۰%

صورت سود و زیان در تحلیل بنیادی سهگمت

دوره مالیسال مالی ۱۴۰۰کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱کارشناسی سال مالی ۱۴۰۲
فروش۶,۲۵۸,۵۱۹۱۱,۱۸۳,۹۱۴۱۴,۴۳۷,۹۳۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۳,۰۳۱,۳۵۳)(۴,۷۱۴,۱۴۳)(۵,۹۷۰,۸۲۴)
سود (زیان) ناخالص۳,۲۲۷,۱۶۶۶,۴۶۹,۷۷۱۸,۴۶۷,۱۰۷
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی(۷۶۸,۱۹۳)(۱,۶۶۰,۷۵۴)(۲,۲۲۷,۴۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی)۰۰۰
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی(۱۰۰,۴۳۷)(۱۱۸,۹۱۶)(۱۱۳,۸۴۸)
سود (زیان) عملیاتی۲,۳۵۸,۵۳۶۴,۶۹۰,۱۰۱۶,۱۲۵,۸۰۹
هزینه های مالی(۶۶,۳۷۱)(۱۹,۶۷۳)(۱۹,۶۷۳)
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی۸۳۴,۰۴۷۱,۱۸۲,۸۱۵۱,۱۹۲,۹۹۴
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات۳,۱۲۶,۲۱۲۵,۸۵۳,۲۴۳۷,۲۹۹,۱۳۱
مالیات(۴۰۷,۱۰۳)(۷۸۷,۵۹۵)(۹۸۲,۱۵۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم۲,۷۱۹,۱۰۹۵,۰۶۵,۶۴۸۶,۳۱۶,۹۸۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی۰۰۰
سود (زیان) خالص۲,۷۱۹,۱۰۹۵,۰۶۵,۶۴۸۶,۳۱۶,۹۸۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات۳,۷۳۱۶,۹۵۱۸,۶۶۸
سرمایه۷۲۸,۷۸۹۷۲۸,۷۸۹۷۲۸,۷۸۹
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه۳,۷۳۱۶,۹۵۱۸,۶۶۸

نتیجه ­گیری

در تحلیل بنیادی سهگمت با توجه به مطالب ارائه شده و مفروضات و با توجه به وضعیت فاندامنتال شرکت، پیش‌بینی می‌شود شرکت در سال ۱۴۰۱، حدوداً ۷۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۲، ۸۶۶ تومان به ازای هر سهم سود خالص داشته باشد. با توجه به پیش بینی سود برای سال ۱۴۰۱ شرکت دارای P/E=۴٫۲ می‌باشد.

سوالات متداول

سال مالی نماد سهگمت (سیمان هگمتان) چه تاریخی است؟

سال مالی شرکت سیمان هگمتان، ۳۰ دی ماه است.

پیش بینی سود نماد سهگمت در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

پیش‌بینی می‌شود شرکت در سال ۱۴۰۲، ۸۶۶ تومان به ازای هر سهم سود خالص داشته باشد.

به روز بمانید!

به منظور اطلاع از به‌روزرسانی‌ تحلیل‌ها و اخبار مهم مربوط به نمادهای تحلیل شده در کانال تلگرامی سبدگردان زاگرس عضو شوید.

این مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اگر پاسخی اضافه شد، شما را از طریق ایمیل مطلع کنیم؟

جهت دریافت مشاوره رایگان شماره تماس خود را وارد کنید:

و یا با ما تماس بگیرید: