شرکت سبدگردان زاگرس

تحلیل بنیادی وبانک – شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

در تحلیل بنیادی وبانک (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) سعی شده است تا با تجزیه و تحلیل داده‌ها و صورت‌های مالی شرکت، عملکرد و میزان سودآوری آن در آینده پیش‌بینی شود. توجه داشته باشید که این گزارش، صرفا جهت بررسی ارائه شده است و شرکت سبدگردان زاگرس هیچگونه مسئولیتی در قبال رفتار سرمایه‌گذاران برعهده نخواهد داشت.

معرفی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در سال ۱۳۷۰ به صورت سهامی عام تاسیس و شروع به فعالیت نمود. شرکت در سال ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی جزء واحدهای تجاری فرعی بانک ملی ایران است و واحد تجاری نهایی گروه، بانک ملی ایران است. 

موضوع فعالیت اصلی

فعالیت شرکت طی سال مورد گزارش در زمینه‌های سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای، سرمایه گذاری در شرکت هایی با فعالیت‌های تهیه زمین، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و …

اطلاعات تابلو معاملات وبانک

نمادوبانک
سرمایه۲۷،۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال
ارزش بازار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷۲۵۶.۶۹ هزار میلیارد ریال
سهام شناور۲۲ درصد
سال مالیمنتهی به اسفند
قیمت سهم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷۹،۴۲۰ ریال
پیش بینی سود منتهی به ۱۴۰۲۲،۱۹۲ ریال
پیش بینی سود منتهی به ۱۴۰۳۲،۴۳۲ ریال
P/NAV برآوردی سهم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷۵۶٪

سهامداران شرکت

سهامدارانسهمدرصد
بانک ملی ایران۱۷,۴۲۴,۷۲۲,۵۶۹ ۶۳.۹۴%
موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی۲,۷۸۷,۵۵۰,۲۰۳ ۱۰.۲۳%
شرکت بیمه مرکزی ایران۷۶۸,۲۰۰,۱۵۲ ۲.۸۲%
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه ملی۵۶۸,۲۸۸,۱۶۳ ۲.۰۹%
شرکت سهامی بیمه ایران۲۹۹,۳۹۳,۸۳۸ ۱.۱۰%
سایر سهامداران۵,۴۰۱,۸۴۵,۰۷۵ ۱۹.۸۲%
جمع۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰%

رویکردهای بررسی ارزش در تحلیل بنیادی وبانک

۱-رویکرد برآورد خالص ارزش دارایی های شرکت

۲-رویکرد جریان نقدی حاصل از سرمایه گذاری های شرکت

معرفی ترکیب دارایی ها

شرکت های بورسی

نام شرکتنمادبهای تمام شدهتعداد سهامقیمتارزش بازارمازاد ارزش
  میلیون ریال  میلیون ریالمیلیون ریال
توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگوبشهر۸,۴۶۲,۱۱۲۶,۹۴۶,۸۶۱,۷۲۴۶,۰۰۰۴۱,۶۸۱,۱۷۰۳۳,۲۱۹,۰۵۸
پتروشیمی شازندشاراک۱۰,۷۷۶,۱۵۵۴,۱۳۸,۲۰۷,۵۷۸۳۰,۱۶۰۱۲۴,۸۰۸,۳۴۱۱۱۴,۰۳۲,۱۸۶
دوده‌ صنعتی‌ پارس‌شدوص۸۹,۴۰۹۱۲۲,۵۵۴,۲۳۰۲۰,۰۲۰۲,۴۵۳,۵۳۶۲,۳۶۴,۱۲۷
گروه‌ صنعتی‌ بارزپکرمان۹۱۲,۶۶۸۸۰۳,۱۷۴,۱۵۵۲۸,۹۲۰۲۳,۲۲۷,۷۹۷۲۲,۳۱۵,۱۲۹
صنایع کاشی اصفهانکاصفا۳۱,۸۸۴۱,۰۰۰۲
ایران‌ ترانسفوبترانس۲,۳۲۴,۱۴۳۱۲,۲۴۶,۷۶۳,۵۳۰۲,۶۰۳۳۱,۸۷۸,۳۲۵۲۹,۵۵۴,۱۸۲
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌وتوسم۳,۰۰۹,۹۸۴۴,۶۶۳,۵۰۳,۵۱۱۳,۳۵۰۱۵,۶۲۲,۷۳۷۱۲,۶۱۲,۷۵۳
بانک‌اقتصادنوین‌ونوین۶۷۳,۵۳۷۱۹۶,۹۸۸,۲۵۰۶,۱۶۰۱,۲۱۳,۴۴۸۵۳۹,۹۱۱
دشت‌ مرغاب‌غدشت۰۳,۵۰۸۲۵,۸۸۰۹۱۹۱
قند نقش جهانقنقش۳۹,۶۹۱۵۲۸,۹۶۶۲۳۳,۸۰۰۱۲۳,۶۷۲۸۳,۹۸۱
بسته‌ بندی‌ پارسچبسپا۱۱,۱۵۶۱,۴۰۰۲۱
سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ثمسکن۱۰۸,۸۹۹۹۸,۹۷۸,۰۸۵۵,۳۰۰۵۲۴,۵۸۴۴۱۵,۶۸۵
بانک‌پارسیان‌وپارس۱۴,۰۳۰۳۱,۷۷۵,۴۴۲۱,۶۴۱۵۲,۱۴۴۳۸,۱۱۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمانسیدکو۴,۰۲۳,۵۷۳۵,۲۲۴,۷۷۵,۹۶۰۱۴,۸۵۰۷۷,۵۸۷,۹۲۳۷۳,۵۶۴,۳۵۰
سرمایه گذاری شفاداروشفا۱,۳۹۳,۷۸۱۴۰۸,۲۴۹,۳۵۸۲۲,۷۲۰۹,۲۷۵,۴۲۵۷,۸۸۱,۶۴۴
بورس کالای ایرانکالا۲۳,۵۲۴۲۷۱,۹۹۲,۴۱۲۹,۳۸۰۲,۵۵۱,۲۸۹۲,۵۲۷,۷۶۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارسزپارس۷۹۲,۰۹۶۴۷۴,۸۸۱,۵۳۲۳۸,۲۸۰۱۸,۱۷۸,۴۶۵۱۷,۳۸۶,۳۶۹
سرمایه گذاری نیروگاهی ایرانوسنا۷۹۴,۸۹۴۵۵۲,۰۹۹,۹۷۷۱۷,۵۲۰۹,۶۷۲,۷۹۲۸,۸۷۷,۸۹۸
سیمرغسیمرغ۱۱۳,۰۰۰۳۰,۵۴۰۳۹۷۳۹۶
گروه توسعه هنر ایرانوهنر۷,۶۱۰۳,۱۷۶,۰۱۷۵,۱۳۹۱۶,۳۲۲۸,۷۱۲
تامین سرمایه نوینتنوین۶۷۰,۴۶۵۱۹۰,۴۶۴,۹۳۳۲,۷۹۵۵۳۲,۳۴۹-۱۳۸,۱۱۶
صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهدفبستم۰۵,۲۱۶۱۳,۳۵۰۷۰۷۰
پلیمر آریا ساسولآریا۴۱۷۴۷۹,۱۵۰۱۴۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعیشستا۳۹۹۲۰۴,۵۰۲۱,۲۶۷۲۵۹-۱۴۰
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌فملی۲,۶۴۳,۶۴۲۴۲۰,۰۲۹,۱۴۹۶,۹۸۰۲,۹۳۱,۸۰۳۲۸۸,۱۶۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابتافران۵۰۰,۰۸۰۲۸,۱۳۲,۰۰۰۲۲,۵۳۹۶۳۴,۰۶۷۱۳۳,۹۸۷
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابتفردا۰۰۱۷,۸۶۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌وبوعلی۲۲۷,۷۱۸۱۰۶,۷۰۳,۹۹۸۳,۳۷۲۳۵۹,۸۰۶۱۳۲,۰۸۸
شرکت س استان سیستان وبلوچستانوسیستا۷,۵۲۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۷۶,۱۷۰-۱,۳۵۸
شرکت س استان کردستانوسکرد۷۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰۴۳۱۴۳۱-۲۹۲
شرکت س استان آذربایجان غربیوساغربی۷,۶۲۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۹۴,۲۹۰-۳,۳۳۸
شرکت س استان گیلانوسگیلا۷,۶۲۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۴۳۳۴,۳۳۰-۳,۲۹۸
س.سهام عدالت استان خراسان رضویوسرضوی۵۱۵۰,۰۰۰۷۲۵۳۶-۱۵
شرکت س استان خراسان جنوبیوسخراج۱۰۹۵۰,۰۰۰۲,۲۰۹۱۱۰۱
شرکت س استان خراسان شمالیوسخراش۶۸۵۰,۰۰۰۱,۳۶۹۶۸۰
س.سهام عدالت استان کرمانشاهوسکرشا۶۲۵۰,۰۰۰۴۳۲۲۲-۴۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌وغدیر۳۷۳,۸۱۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰۹۰۶۴۲,۸۸۰۲۶۹,۰۶۹
فولاد مبارکه اصفهانفولاد۳,۰۵۸,۵۹۳۵۴۷,۲۷۱,۶۶۲۵,۲۳۰۲,۸۶۲,۲۳۱-۱۹۶,۳۶۲
فولاد  خوزستانفخوز۲۳۹,۶۷۹۵۶,۹۹۹,۹۹۹۳,۱۹۴۱۸۲,۰۵۸-۵۷,۶۲۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملوکچاد۵۰۰,۹۳۶۵۸,۶۸۹,۱۵۲۵,۵۶۰۳۲۶,۳۱۲-۱۷۴,۶۲۴
صندوق س. ثبات ویستا -دثبات۰۰۱۵,۸۲۷۰۰
مارگارینغمارگ۶۴۷,۳۵۶۳۰۷,۹۵۸,۸۹۵۲,۰۰۴۶۱۷,۱۵۰-۳۰,۲۰۶
شرکت آهن و فولاد ارفعارفع۴۵,۶۲۷۳,۰۳۶,۳۶۵۲۶,۰۵۰۷۹,۰۹۷۳۳,۴۷۰
س.خ.کمان کاریزما ۳۵% تادیهکمان۰۰۶۱۹,۱۰۰۰۰
استقلالاستقلال۶۰,۲۱۸۲۰,۶۱۸,۵۵۶۱,۷۴۹۳۶,۰۶۲-۲۴,۱۵۶
پرسپولیسپرسپولیس۶۰,۲۱۸۱۷,۷۱۴,۷۹۱۲,۱۵۶۳۸,۱۹۳-۲۲,۰۲۵
سرمایه گذاری مالی سپهرصادراتوسپهر۵,۱۰۹۱,۴۹۹,۹۹۹۵,۰۰۰۷,۵۰۰۲,۳۹۱
کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفرتاتمس۳,۱۹۷۳۱۹,۵۴۰۱۱۷,۷۰۰۳۷,۶۱۰۳۴,۴۱۳
ح. تکادووکادوح۰۰۴,۵۶۰۰۰
ح. تکادووکادوح۰۰۴,۵۶۰۰۰
ح. تکادووکادوح۰۰۴,۵۶۰۰۰
صندوق س. کارا -دکارا۴۹۹,۸۹۸۴۰,۴۰۰,۰۰۰۱۵,۶۲۳۶۳۱,۱۶۹۱۳۱,۲۷۱
صندوق س. با درآمد ثابت کمندکمند۰۰۱۰,۰۱۳۰۰
ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیانارمغان۰۰۱۰,۰۰۲۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهرشوینده۱,۲۷۰۱۱۰,۸۷۵۲۰,۶۲۰۲,۲۸۶۱,۰۱۶
سرمایه گذاری پارس آریانآریان۶۷۳۱۵۰,۰۰۰۴,۱۰۶۶۱۶-۵۷
ح. تکادووکادوح۷,۶۶۳۲,۲۵۰,۰۰۱۴,۵۶۰۱۰,۲۶۰۲,۵۹۷
معدنی و صنعتی گل گهرکگل۱,۰۰۰,۸۳۲۱۴۰,۸۲۵,۲۴۰۵,۷۶۰۸۱۱,۱۵۳-۱۸۹,۶۷۹
بین المللی توسعه ص. معادن غدیروکغدیر۷۲۱,۹۱۶۴۹,۲۸۳,۸۹۲۱۳,۶۷۰۶۷۳,۷۱۱-۴۸,۲۰۵
سرمایه گذاری صدرتامینتاصیکو۸۳۶,۸۶۲۸۹,۱۲۴,۵۷۵۷,۸۳۰۶۹۷,۸۴۵-۱۳۹,۰۱۷
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملوکچادح۲۴,۰۸۵۲۴,۰۸۵,۴۱۸۴,۱۴۳۹۹,۷۸۶۷۵,۷۰۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهرکگلح۰۲۴,۲۶۲,۹۶۲۴,۸۰۰۱۱۶,۴۶۲۱۱۶,۴۶۲
صندوق درآمد ثابت امین یکم فرداامین یکم۱,۴۹۹,۸۰۶۱۴۹,۷۷۷,۰۰۰۱۰,۰۹۶۱,۵۱۲,۱۴۹۱۲,۳۴۳
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)تنوینح۰۶۶,۸۲۹,۸۰۰۱,۲۸۷۸۶,۰۱۰۸۶,۰۱۰
جمع ۴۷,۰۹۹,۹۶۵  ۳۷۲,۸۱۲,۸۲۵۳۲۵,۷۱۲,۸۶۰

سهم صنایع مختلف در پرتفوی بورسی شرکت

صنعت سازمانارزش بازاردرصد ارزش بازار
محصولات شیمیایی۱۳۰,۸۵۴,۱۳۹ ۳۳.۷۸%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر۴۴,۱۴۲,۷۵۰ ۱۱.۴۰%
فلزات اساسی۵,۵۶۳,۰۲۵ ۱.۴۴%
سرمایه گذاریها۳۵,۷۸۱,۳۸۷ ۹.۲۴%
سیمان۷۳,۳۰۳,۶۰۷ ۱۸.۹۲%
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله۲,۸۴۹,۱۸۱ ۰.۷۴%
استخراج کانه های فلزی۲,۱۵۸,۳۵۳ ۰.۵۶%
سایر 92،۷۱۱،۵۴۸۲۳.۹۳%
تحلیل بنیادی وبانک صنعت بر اساس درصد ارزش بازار

شرکت های غیر بورسی

نام شرکتبهای تمام شدهتعداد سهامارزش بازارمازاد ارزش بازار
 میلیون ریال  میلیون ریال میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس۴۳۶,۹۳۰۰.۰۰ ۴۳۶,۹۳۰۰ 
مصرف کارگران کشاورزی و دامپروری اورین دشت۴۴۴.۰۰ ۳۱,۲۵۰۴۴۴ ۰ 
تجهیزات مدارس ایران۴,۷۱۹۳۸۵,۰۰۰۴,۷۱۹۰ 
صنایع چوبی ایران۱۶۴.۰۰ ۱۱,۶۵۹۱۶۴ ۰ 
مجتمع تولیدی چینی مقصود۱۲,۲۰۰۸,۷۵۰۱۲,۲۰۰۰ 
توسعه نیرو گاهها و انرژی برق۱۹,۹۰۰۱۸,۹۵۹,۹۰۰۱۹,۹۰۰۰ 
فیوزسازی ایران۴۰۰.۰۰ ۲۷,۰۰۰۴۰۰ ۰ 
شرکت لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی۵۰۰,۷۹۸۶۰۸,۴۹۷,۵۶۶۵۰۰,۷۹۸۰ 
توسعه بین الملل تجارت ملی۹۰,۰۰۰۸۹,۹۹۹,۶۴۷۹۰,۰۰۰۰ 
آزادراه تبریز ارومیه۶۰۰.۰۰ ۵۹۹,۹۰۰۶۰۰ ۰ 
BMIIC International General Trading(BMIICGT)۷,۰۶۸۳,۰۰۰۷,۰۶۸۰ 
توسعه مدیریت ارتباطات سبز۵۰۰.۰۰ ۵۰۰,۰۰۰۵۰۰ ۰ 
بین المللی ساختمان و صنعت ملی۸,۰۰۰,۹۰۹۷,۹۹۹,۸۶۳,۹۳۶۱۶,۰۰۱,۸۱۸ ۸,۰۰۰,۹۰۹ 
صنایع کاشان۹۴۶.۰۰ ۹۸,۵۸۶۹۴۶ ۰ 
صنایع پوشش ایران۲,۲۸۱۲۶۵,۰۶۴۲,۲۸۱۰ 
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران۸۰.۰۰ ۱۶,۰۰۰۸۰ ۰ 
کارگزاری بانک ملی ایران۲۰.۰۰ ۲۰۰,۰۰۰۲۰ ۰ 
سرمایه گذاری توسعه استان همدان۲۳۰.۰۰ ۲۸۷,۵۰۰۲۳۰ ۰ 
ایران پوپلین۵۶,۹۳۱۴۹,۰۱۲,۷۶۶۵۶,۹۳۱۰ 
مخمل و ابریشم کاشان۵۸,۶۵۹۵۸,۷۸۱,۲۴۴۵۸,۶۵۹۰ 
کمپرسور سازی ایران۳,۴۰۴۳۷,۰۶۶,۲۴۷۳,۴۰۴۰ 
توسعه کشت و صنعت ملی۶۵,۸۴۱۴۸,۵۴۵,۹۷۷۱۶,۳۰۴,۸۶۶ ۱۶,۲۳۹,۰۲۵ 
داده ورزی سداد۵۵,۹۶۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵,۹۶۰۰ 
چینی سازی البرز۵۴.۰۰ ۱۳,۸۳۰۵۴ ۰ 
کارتن پارس۰.۰۰ ۳۴۹.۰۰ ۰ ۰ 
گچ‌ تهران‌۳۷۷.۰۰ ۱۲۸,۰۶۳۳۷۷ ۰ 
امتیاز تسهیلات مسکن۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲ ۰ 
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی۲۴۸,۸۷۰۱,۶۳۰,۳۰۰۶۶۱,۳۵۴ ۴۱۲,۴۸۴ 
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۰ 
پالایش گاز خارگ۰.۰۰ ۶۰.۰۰ ۰ ۰ 
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی۴,۵۱۲,۲۶۶۵۹۵,۹۳۴۲,۰۳۵,۳۸۱ (۲,۴۷۶,۸۸۵)
پرداخت الکترونیک سداد۶۰.۰۰ ۶,۰۰۰۶۰ ۰ 
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم۶۳۵,۷۷۴۵۱۷,۱۹۰,۰۸۱۶۳۵,۷۷۴۰ 
سرمایه گذاری در املاک۳۶,۲۰۱,۹۹۶۲.۰۰ ۶۳,۸۶۰,۷۹۰ ۲۷,۶۵۸,۷۹۴ 
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران۷,۱۹۰,۰۰۶۷۱۹,۰۰۰,۵۶۱۷,۱۹۰,۰۰۶ (۰)
مدیریت توسعه نگاه پویا۲۶,۸۶۲۴,۹۹۹,۹۹۲۲۶,۸۶۲۰ 
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه۵۰,۱۷۶۴۴,۴۶۹۳۸۳,۳۷۹ ۳۳۳,۲۰۳ 
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما۱۴۷,۵۸۲۲۲۷,۵۴۰۱۹۴,۹۲۳ ۴۷,۳۴۱ 
مشترک میعاد ایرانیان۴۴,۹۱۸۴۰۰,۰۰۰۴۸,۱۷۶ ۳,۲۵۸ 
ایران پوپلین (حق تقدم)۷۸۳,۲۴۵۷۸۳,۲۴۴,۶۸۶۷۸۳,۲۴۵۰ 
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم (حق تقدم)۱,۰۶۱,۹۱۰۱,۰۶۱,۹۱۰,۰۰۰۱,۰۶۱,۹۱۰۰ 
ارزش کاوان ایرانیان۴۹۸,۷۱۸۴۹۸,۷۱۸۵۰۷,۳۵۵ ۸,۶۳۷ 
فرش پارس۵۰,۴۵۹۴۹,۴۳۲,۱۹۰۵۰,۴۵۹۰ 
صندوق سرمایه گذاری امین انصار۹۹۹,۹۹۹۹۸۹,۶۳۲۹۹۰,۱۴۷ (۹,۸۵۲)
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی۱,۹۹۹,۹۹۹۱۳۹,۹۵۸,۰۱۲۲,۴۷۸,۶۵۶ ۴۷۸,۶۵۷ 
 جمع۶۴,۲۷۲,۲۵۷ ۱۱۰,۶۶۰,۷۲۷ ۵۰,۶۹۵,۵۷۰ 

محاسبه خالص ارزش دارایی های وبانک

همانطور که در جدول های بالا ملاحظه می شود، دارایی های شرکت به تفکیک بورسی و غیر بورسی بر اساس میزان سهام تحت تملک، بهای تمام شده تحصیل آنها و ارزش بازار مشخص شده اند. بدین ترتیب طبق گزارش فعالیت ماهانه شهریور ۱۴۰۲، میزان سرمایه گذاری وبانک در دارایی های بورسی برابر ۴۷،۰۹۹،۹۶۵ میلیون ریال، ارزش بازار آنها ۳۷۲،۸۱۲،۸۲۵ میلیون ریال و در نهایت خالص ارزش دارایی های بورسی برابر ۳۲۵،۷۱۲،۸۶۰ میلیون ریال می باشد.

همچنین میزان سرمایه گذاری در دارایی های غیر بورسی برابر ۶۴،۲۷۲،۲۵۷ میلیون ریال، ارزش بازار آنها ۱۱۰،۶۶۰،۷۲۷ میلیون ریال و در نهایت خالص ارزش دارایی های غیر بورسی برابر ۵۰،۶۹۵،۵۷۰ میلیون ریال می باشد. (دو بخش مهم در دارایی های غیر بورسی شرکت توسعه کشت و صنعت ملی و سرمایه گذاری در املاک است. پرتفوی شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به طور جداگانه بررسی شده و ارزش برای آن محاسبه شده است.) همچنین برای صندوق های سرمایه گذاری در بخش غیر بورسی پرتفوی وبانک، از قیمت ابطال واحد های هر صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ استفاده شده است.

سرمایه گذاری در املاک

 شرح داراییبهای تمام شده (میلیون ریال)استهلاک انباشته(میلیون ریال)ارزش دفتری (میلیون ریال)نوع کاربریوضعیت مالکیتموقعیت مکانیمتراژ (متر مربع)تشریح پرونده های حقوقیقیمت هر متر مربعقیمت کل بنا
زمین:         ریالمیلیون ریال
دارایی ثابت مشهودزمین دفتر مرکزی۴۲۹,۶۳۲ ۰ ۴۲۹,۶۳۲ تجاری-اداریشش دانگ تک برگیتهران خ ولیعصر بالاتر از میدان ونک خ خدامی پ ۸۹۱,۲۲۴  ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۳۹,۲۰۰ 
سرمایه گذاری در املاکزمین های رشت۱۳۳,۹۵۸ ۰ ۱۳۳,۹۵۸ صنعتی-کشاورزیشش دانگ دفترچه ایرشت کیلومتر ۵ اتوبان رشت تهران۱۴۴,۸۷۵  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۴۳,۷۵۰ 
سرمایه گذاری در املاکاراضی پارس آباد۵,۹۰۷ ۰ ۵,۹۰۷ کشاورزی در حال تفکیک و تغییر کاربری به مسکونیشش دانگ دفترچه ای در حال تفکیکاردبیل پارس آباد شهر جعفرآباد زمین های جنب شرکت دامپروری پارس۲۳,۰۰۰ ۴۰درصد از سهم زمین متعلق به گروه توسعه ملی که در حال تفکیک و اخذ سند تک برگی می باشد۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۶,۰۰۰ 
سرمایه گذاری در املاکزمین تاکستان۱۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰ مسکونیشش دانگ تک برگیقزوین تاکستان ندر آباد۵,۰۰۰ متصرف دارد۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ 
سرمایه گذاری در املاکزمین نازی آباد   مسکونیشش دانگ تک برگیتهران نازی آباد خ شهید رجایی کوی شهید غلامرضا طاهری پ جدید ۳۳۲۰۵  ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ 
ساختمان:           
دارایی ثابت مشهوددفتر مرکزی۴۸۴,۲۰۰ ۹۰,۴۲۵ ۳۹۳,۷۷۵ اداریشش دانگ تک برگیتهران خ ولیعصر بالاتر از میدان ونک خ خدامی پ ۸۹۴,۵۷۴  ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۸۶۱,۰۰۰ 
دارایی ثابت مشهوددفتر مرکزیتجاریشش دانگ تک برگیتهران خ ولیعصر بالاتر از میدان ونک خ خدامی پ ۸۹۱۸۱  ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۱,۵۰۰ 
دارایی ثابت مشهوددفتر مرکزیسایر (پارکینگ، مشاعات، تاسیسات و …)شش دانگ تک برگیتهران خ ولیعصر بالاتر از میدان ونک خ خدامی پ ۸۹۴,۶۰۶  ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۹۰۹,۰۰۰ 
سرمایه گذاری در املاکساختمان نازی آباد۱۴,۰۰۹ ۰ ۱۴,۰۰۹ مسکونیشش دانگ تک برگیتهران نازی آباد خ شهید رجایی کوی شهید غلامرضا طاهری پ جدید ۳۳۵۵۲ یک طبقه متصرف دارد۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۲۰۰ 
سرمایه گذاری در املاکآپارتمان برج صدف کیش۵,۷۲۳ ۰ ۵,۷۲۳ اداریشش دانگ دفترچه ایجزیره کیش برج صدف ط ۸۳۱۴  ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۵۴۰ 
سرمایه گذاری در املاکمغازه ایران پولین۳,۰۲۵ ۰ ۳,۰۲۵ تجاریشش دانگ تک برگیرشت بلوار منظریه نبش کوچه ایران پویلین۵۵  ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ 
سرمایه گذاری در املاکساختمان ظفر۱۲,۱۷۴ ۰ ۱۲,۱۷۴ مسکونیدر حال ساختتهران خ نلسون ماندلا خ فرزان غربی پ ۴۶۱,۱۴۸ شریک سازنده به تعهدات خود در خصوص تحویل ملک در موعد مقرر عمل نکرده و از طریق حقوقی در حال پیگری می باشد۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۷۷,۶۰۰ 
 جمع          ۲۷,۸۶۰,۷۹۰ 
  • نکته مهم در بخش سرمایه گذاری در املاک آن است که از ۳۶،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از ارزش بازار سرمایه گذاری در املاک به تازگی خریداری شده به همین دلیل در محاسبات ارزش بازار در نظر گرفته شده که مازاد ارزش سرمایه گذاری در املاک به درستی ارزش گذاری شود.

خالص ارزش دارایی ها

حقوق صاحبان سهام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ – میلیون ریال۱۳۱,۷۵۸,۶۶۸ 
سود سهام محقق شده در تیر و مرداد و شهریور ماه – میلیون ریال۵,۱۳۲,۵۶۳ 
سود سهام واگذار شده در تیر و مرداد و شهریور ماه – میلیون ریال۵,۱۰۹,۶۰۸ 
DPS تقسیم نشده ۱۴۰۲ – میلیون ریال(۵۹,۹۵۰,۰۰۰)
مازاد ارزش پرتفوی بورسی – میلیون ریال۳۲۵,۷۱۲,۸۶۰ 
مازاد ارزش پرتفوی غیر بورسی – میلیون ریال۵۰,۶۹۵,۵۷۰ 
خالص ارزش دارایی کل  میلیون ریال۴۵۸,۴۵۹,۲۷۰ 
تعداد سهام۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 
خالص ارزش دارایی هر سهم – ریال۱۶,۸۲۴ 
 P/NAV برآوردی برای ۱۴۰۲/۰۷/۱۷۵۶%

۲-رویکرد جریان نقدی حاصل از سرمایه گذاری‌های شرکت

صورت سود و زیان

دوره مالی۱۴۰۰/۱۲۱۴۰۱/۱۲کارشناسی ۱۴۰۲کارشناسی ۱۴۰۳
درامد سود سهام۴۲,۶۰۱,۶۵۸ ۳۵,۶۲۴,۸۶۵ ۵۰,۸۵۵,۰۰۴ ۵۶,۱۴۰,۸۴۶ 
درامد سود تضمین شده۱,۶۵۰,۰۹۲ ۲,۸۶۵,۸۶۰ ۳,۱۵۲,۴۴۶ ۳,۴۶۷,۶۹۱ 
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها۱۲,۷۶۳,۴۵۰ ۹,۴۵۷ ۶,۸۵۳,۲۴۲ ۸,۲۲۳,۸۹۰ 
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار۰ ۰ ۰ ۰ 
سایر درامدهای عملیاتی۰ ۲۱,۳۴۷,۳۱۶ ۰ ۰ 
درامد کل۵۷,۰۱۵,۲۰۰ ۵۹,۸۴۷,۴۹۸ ۶۰,۸۶۰,۶۹۲ ۶۷,۸۳۲,۴۲۷ 
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی(۴۵۰,۸۱۸)(۶۶۱,۴۵۵)(۹۲۶,۰۳۷)(۱,۲۹۶,۴۵۲)
سایر هزینه های عملیاتی(۱۳۹,۰۳۳)(۱۹۷,۲۸۰)(۲۷۶,۱۹۲)(۳۸۶,۶۶۹)
سود (زیان) عملیاتی۵۶,۴۲۵,۳۴۹ ۵۸,۹۸۸,۷۶۳ ۵۹,۶۵۸,۴۶۳ ۶۶,۱۴۹,۳۰۶ 
هزینه های مالی۰ (۹۷۵,۷۴۹)۰ ۰ 
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی۴۶,۲۲۹ ۸۹,۶۲۰ ۱۲۵,۴۶۸ ۱۷۵,۶۵۵ 
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات۵۶,۴۷۱,۵۷۸ ۵۸,۱۰۲,۶۳۴ ۵۹,۷۸۳,۹۳۱ ۶۶,۳۲۴,۹۶۲ 
مالیات(۱۴,۰۰۹)(۴۲,۹۰۳)(۵۱,۲۵۹)(۵۶,۸۶۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم۵۶,۴۵۷,۵۶۹ ۵۸,۰۵۹,۷۳۱ ۵۹,۷۳۲,۶۷۱ ۶۶,۲۶۸,۰۹۴ 
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی۰ ۰ ۰ ۰ 
سود (زیان) خالص۵۶,۴۵۷,۵۶۹ ۵۸,۰۵۹,۷۳۱ ۵۹,۷۳۲,۶۷۱ ۶۶,۲۶۸,۰۹۴ 
سود هر سهم پس از کسر مالیات۲,۰۷۲ ۲,۱۳۱ ۲,۱۹۲ ۲,۴۳۲ 
سرمایه۲۷,۲۵۰,۰۰۰ ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ 

*واحد تمامی ارقام جدول میلیون ریال است.

نتیجه گیری تحلیل بنیادی وبانک

بر اساس سود برآورد شده در تحلیل بنیادی وبانک، پیش بینی می شود شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲، ۲،۱۹۲ ریال به ازای هر سهم و در سال ۱۴۰۳، ۲،۴۳۲ ریال به ازای هر سهم سود بسازد. همچنین با قیمت ۹،۴۲۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷، P/NAV برآوردی آن برابر ۵۶ درصد می باشد.

به روز بمانید!

به منظور اطلاع از به‌روزرسانی‌ تحلیل‌ها و اخبار مهم مربوط به نمادهای تحلیل شده در کانال تلگرامی سبدگردان زاگرس عضو شوید.

این مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اگر پاسخی اضافه شد، شما را از طریق ایمیل مطلع کنیم؟