هیات مدیره

null

سوابق شغلي:

شرکت سبد گردان زاگرس ، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ، قائم مقام مدیر عامل و معاون اقتصادی

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا ، رئیس اداره معاملات

 

یعقوب محمودی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
null

سوابق شغلي:

شرکت سبد گردان زاگرس ، نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه ، معاون مالی و عضو هیئت مدیره

شرکت کارگزاری سپهر باستان ، عضو هیئت مدیره

حمید سوری

نائب ریس هیئت مدیره
null

سوابق شغلي:

شرکت سبدگردان زاگرس، رئیس هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری نیرو، معاون اقتصای و سرمایه گذاری

شرکت توسعه سرمایه گذاری کاسپین، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 

 

علی قلی پور

رئیس هیئت مدیره