آوای فردای زاگرس

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس از نوع صندوق با درآمد ثابت قابل معامله است. این صندوق وجوه دارندگان واحدهای صندوق را جمع آوری کرده و با تحلیل شرایط اقتصادی در اوراق بهادار درآمد ثابت، سپرده بانکی و سهام کم ریسک که دارای حداقل ریسک هستند سرمایه گذاری می­کند. از آنجایی که در این صندوق منابع تجمیع می­شود و دارای تیم حرفه ای جهت مدیریت نقدینگی و سرمایه گذاری است، صندوق قادر خواهد بود بازدهی بیشتر از بازدهی بدون ریسک بانکی با توجه به صرفه جویی نسبت به مقیاس کسب نماید. مدیران صندوق از طریق بهره گیری از روش های نوین مالی و متنوع سازی اوراق بهادار صندوق سعی دارند تا ریسک صندوق را به حداقل برسانند و بازدهی آن را حداکثر نمایند. از سوی دیگر، این صندوق قابل معامله است و خرید و فروش آن از طریق کلیه پلتفورم های معاملاتی بدون نیاز به مراجعه حضوری قابل انجام است. همچنین این صندوق دارای سود روزشمار بوده که در قیمت آن منعکس شده و دارای سود  تقسیمی دوره ای نیست.

baza-ghardanni

مدیر صندوق: سبدگردان زاگرس

سبدگردان زاگرس با تکیه بر تیم راهبری و تحلیلگران خود سعی دارد تا حداکثر بازدهی را با توجه به اهداف صندوق و محدودیت های آن کسب نماید.

مزایا و ویژگی های صندوق

عدم نیاز به سرمایه گذاری مجدد سودهای دوره ای

عدم وجود نرخ شکست یا جریمه بستن پیش از موعد سپرده

حداقل سازی ریسک با استفاده از استراتژی متنوع سازی

نقدشوندگی بالا

امکان معامله در بورس بدون مراجعه حضوری

دارای بازارگردان

معافیت از مالیات

بازدهی بالاتر از سپرده بانکی به صورت روز شمار

ساختار شفاف تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

قابل معامله در بورس اوراق بهادار

مدیریت حرفه ای منابع با بهره گیری از نیروهای متخصص و با تجربه

مجوز فعالیت صندوق آوای فردای زاگرس

صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس در تاریخ 1399/09/25 به شماره ثبت 50855 نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.