منابع اطلاعاتی مورد استفاده

شرکت سبدگردان زاگرس(سهامی خاص) در تجزیه و تحلیل و تصمیمات سرمایه گذاری خود از منابع اطلاعاتی زیر استفاده می کند:

·        تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار

·        تارنمای بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی

·        سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)

·        مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

·        مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

·        تارنما و گزارشات ارائه شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع و معادن

·        تارنما و گزارشات ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

·        تارنما و گزارشات ارائه شده توسط مرکز آمار ایران

·        و دیگر منابع اطلاعاتی داخلی و بین المللی