null

ماموریت زاگرس

شرکت سبدگردان زاگرس با تمرکز بر کار گروهی  وتکیه برمجموع تجربهً 60 ساله مدیران خود مأموریت اصلی خود را خلق ثروت و ارزش و سپس افزایش ارزش سبد سهام مشتریان خود متناسب با افق سرمایه ­گذاری و میزان ریسک ­پذیری آنها با استفاده از روشها و  ابزارهای مختلف تحلیل بازار سرمایه با حفظ ارزش‌ها، اصول سازماني واخلاق حرفه‌اي می داند .

چشم انداز زاگرس

سبدگردان زاگرس قصد دارد در 5 سال آینده جز 5 شرکت برتر شرکتهای سبدگردان فعال در بازار سرمایه ایران باشد.

null