سهامداران

null

سوابق شغلی :

گروه توسعه اقتصادی تدبیر، عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر ناشران و بورس ها

شرکت سایپا ، معاون مالی و اقتصادی

حسن امیری هنزکی

دکترای مدیریت مالی بیش از 27 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه ایران
null

سوابق شغلی :

بیمه معلم ، مدیر سرمایه گذاری و امور سهام

شرکت سرمایه گذاری سایپا ، مدیر اداره مطالعات و طرح های توسعه سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری سایپا ، مدیر اداره مجامع و سهام

محمدرضا مرادی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
بیش از 16 سال سابقه فعالیت در شرکت های مختلف سرمایه گذاری
null

سوابق شغلی :

شرکت سبد گردان زاگرس ، نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه ، معاون مالی و عضو هیأت مدیره

شرکت کارگزاری سپهر باستان ، عضو هیأت مدیره

 

حمید سوری

کارشناس حسابداری
بیش از 18 سال سابقه فعالیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران
null

سوابق شغلی:

شرکت سبدگردان زاگرس، رئیس هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری نیرو، معاون اقتصای و سرمایه گذاری

شرکت توسعه سرمایه گذاری کاسپین، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 

علی قلی پور

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی بیش از 18 سال سابقه فعالیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران
null

سوابق شغلی :

شرکت سبد گردان زاگرس ، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ، قائم مقام مدیر عامل و معاون اقتصادی

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا ، رئیس اداره معاملات

یعقوب محمودی

دکترای مالی
بیش از 15 سال سابقه فعالیت در شرکتهای مختلف سرمایه گذاری