سهامداران

null

سوابق شغلی :

سازمان بورس و اوراق بهادار ، مدیر نظارت بر ناشران

گروه سرمایه گذاری سایپا ،معاون مالی

شرکت خودروسازی سایپا، رئیس حسابداری

سعید محمد علی زاده

کارشناسی ارشد مدیریت مالی با بیش از 25 سال سابقه فعالیت در شرکتهای مختلف سرمایه گذاری و خودروسازی
null

سوابق شغلی :

گروه توسعه اقتصادی تدبیر، عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر ناشران و بورس ها

شرکت سایپا ، معاون مالی و اقتصادی

حسن امیری هنزکی

دکترای مدیریت مالی بیش از 27 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه ایران
null

سوابق شغلی :

بیمه معلم ، مدیر سرمایه گذاری و امور سهام

شرکت سرمایه گذاری سایپا ، مدیر اداره مطالعات و طرح های توسعه سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری سایپا ، مدیر اداره مجامع و سهام

محمدرضا مرادی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالیبیش از 16 سال سابقه فعالیت در شرکت های مختلف سرمایه گذاری
null

سوابق شغلی :

شرکت سبد گردان زاگرس ، نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه ، معاون مالی و عضو هیأت مدیره

شرکت کارگزاری سپهر باستان ، عضو هیأت مدیره

 

حمید سوری

کارشناس حسابداریبیش از 18 سال سابقه فعالیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران
null

سوابق شغلی:

شرکت سبدگردان زاگرس، رئیس هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری نیرو، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری

شرکت توسعه سرمایه گذاری کاسپین، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 

علی قلی پور

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی بیش از 18 سال سابقه فعالیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران
null

سوابق شغلی :

شرکت سبد گردان زاگرس ، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ، قائم مقام مدیر عامل و معاون اقتصادی

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا ، رئیس اداره معاملات

یعقوب محمودی

دکترای مالی با بیش از 15 سال سابقه فعالیت در شرکتهای مختلف سرمایه گذاری