شرکت سبدگردان زاگرس

سهامداران

سهامداران

حسن امیری هنزکی

دکترای مدیریت مالی بیش از 27 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه ایران

سوابق شغلی :

 • گروه توسعه اقتصادی تدبیر، عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل
 • سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر ناشران و بورس ها
 • شرکت سایپا ، معاون مالی و اقتصادی

محمدرضا مرادی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی با بیش از 16 سال سابقه فعالیت در شرکت های مختلف سرمایه گذاری

سوابق شغلی:

 • بیمه معلم ، مدیر سرمایه گذاری و امور سهام
 • شرکت سرمایه گذاری سایپا ، مدیر اداره مطالعات و طرح های توسعه سرمایه گذاری
 • شرکت سرمایه گذاری سایپا ، مدیر اداره مجامع و سهام

حمید سوری

کارشناس حسابداری بیش از 18 سال سابقه فعالیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران

سوابق شغلی:

 • شرکت سبد گردان زاگرس ، نایب رئیس هیئت مدیره
 • شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه، معاون مالی و عضو هیأت مدیره
 • شرکت کارگزاری سپهر باستان ، عضو هیأت مدیره

علی قلی پور

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی بیش از 18 سال سابقه فعالیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران

سوابق شغلی:

 • شرکت سبدگردان زاگرس، رئیس هیئت مدیره
 • شرکت سرمایه گذاری نیرو، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری
 • شرکت توسعه سرمایه گذاری کاسپین، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

یعقوب محمودی

دکترای مالی با بیش از 15 سال سابقه فعالیت در شرکتهای مختلف سرمایه گذاری

سوابق شغلی:

 • شرکت سبد گردان زاگرس ، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 • شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ، قائم مقام مدیر عامل و معاون اقتصادی
 • شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا ، رئیس اداره معاملات

جهت دریافت مشاوره رایگان شماره تماس خود را وارد کنید:

و یا با ما تماس بگیرید: